Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

 
►Thursday, 2 October 2014 from 13.30 to 16.30 - Joint Meeting between CONT, BUDG and JURI - hearing of the Commissioner-designate Kristalina  Georgieva (Portfolio: Budget and Human Resources - Vice-President)  - Meeting room: József Antall - JAN 2Q2.
 
►Tuesday, 7 October in the morning from 9.00 to 12.30 - Meeting room József Antall  -  JAN 4Q1.
 
The agendas and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
În prim-plan
 
Hearing of Vice-President designate, Ms Kristalina Georgieva

 
On 2.10.2014 CONT, BUDG and JURI will hold a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva. The Joint Hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30-16.30 in meeting room JAN 2Q2 (József Antall building, Brussels). The hearing will be broadcast live on the internet here.

   
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT voted on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" also took place.

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
CONT 23-09-2014 - 09:37  

Parliament should not sign off spending by the European Council and the Council of Ministers for 2012, due to their repeated failure to co-operate with its efforts to check the accounts, the Budgetary Control Committee unanimously advised on Tuesday. But it should clear spending by the Riga-based Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), whose budget management, procurement and recruitment shortcomings, highlighted in April 2014, have now been corrected, it adds.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1.    controlul execuției bugetului Uniunii și al Fondului european de dezvoltare, precum și deciziile privind descărcarea de gestiune care trebuie luate de Parlament, inclusiv procedura internă de descărcare de gestiune, și orice altă măsură de însoțire sau de punere în aplicare a acestor decizii;
 
2.    închiderea, prezentarea și controlul conturilor și bilanțurilor Uniunii, ale instituțiilor acesteia și ale oricărui organism care beneficiază de finanțarea acesteia, inclusiv stabilirea creditelor care urmează a fi reportate și fixarea soldurilor;
 
3.    controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții;
 
4.    evaluarea raportului costuri-beneficii al diferitelor finanțări ale Uniunii pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii, cu implicarea, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, a comisiilor specializate și acționând, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, în cooperare cu acestea pentru a examina rapoartele speciale ale Curții de Conturi;
 
5.    relațiile cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), examinarea fraudelor și neregulilor care aduc atingere execuției bugetului Uniunii, acțiunile care vizează prevenirea acestor acte și declanșarea de proceduri judiciare, protecția strictă a intereselor financiare ale Uniunii și acțiunile relevante întreprinse de Parchetul European în acest domeniu;
 
6.    relațiile cu Curtea de Conturi, numirea membrilor și analizarea rapoartelor acesteia;
 
7.    Regulamentul financiar pentru chestiunile privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.
 
 
Următoarele difuzări
 
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

 
Bine ați venit în cadrul Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European! Sunt președinta acestei comisii, care este alcătuită în prezenta legislatură din 30 de deputați din 17 state membre. Comisiile se reunesc de regulă o dată sau de două ori pe lună.
 
Verificăm modul în care au fost utilizate fondurile din bugetul UE (aproximativ 130 de miliarde de EUR pe an). Cea mai mare parte a bugetului este gestionată de Comisia Europeană, care cheltuiește 80% în statele membre și în jur de 13% în alte părți ale lumii. Restul de 7% reprezintă costuri administrative. Examinăm dacă fondurile au fost utilizate corect, iar obiectivele politice atinse. Cu alte cuvinte: obțin cetățenii UE o valoare adăugată veritabilă în schimbul contribuției pe care o plătesc?
 
Comisia pentru control bugetar este responsabilă, de asemenea, pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă și Banca Europeană de Investiții din Luxemburg. Suntem implicați și în aspecte orizontale ale legislației UE.
 
Curtea de Conturi Europeană din Luxemburg ne acordă un sprijin prețios, iar rapoartele sale constituie o bază importantă pentru activitatea noastră.
 
Gestiunea financiară este un test decisiv — dacă aceasta nu funcționează, nu funcționează o mulțime de alte lucruri importante.
 
Puteți găsi informații suplimentare pe site-ul nostru de internet. Vă interesează? Atunci luați legătura cu noi!
 
Cu stimă,
Inge Gräßle