Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

► Thursday, 8 January 2015 from 9.00 to 12.30
 
     Meeting room: ASP (Altiero Spinelli) 5G 3
 

   
 
În prim-plan
Toate anunţurile  
European Commission and other Institutions Budget Discharge 2013

On 8.1.15 the Committee on Budgetary Control will hold an exchange of views with Commissioner Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) on the European Commission Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Alex Brenninkmeijer (Rapporteur: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for this hearing: Dan Nica).
 
Moreover, during the same meeting, CONT Members will also hold an exchange of views on the 2013 Discharge to the other Institutions, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible Baudilio Tomé Muguruza (Rapporteur Ryszard Czarnecki).
 

   
Financial rules applicable to the general budget of the Union

On 8.1.2015 the Budgetary Control Committee will discuss the draft opinion of the Committee on Budgets on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 on financial rules applicable to the budget of the Union.
 
(CONT Draftsman:  Tamás Deutsch)
Deadline for tabling amendments: 13 January 2015
Adoption in CONT: 21 January 2015

 
Mai multe informaţii
 
ECA Special report on EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti

On 11.12.2014, a joint Budgetary Control/Development Committees presentation of the Special Report No 13/2014 took place under the chairmanship of Ingeborg Gräßle and Linda McAvan, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Hans Gustaf Wessberg.  Members had an exchange of views about the management and implementation of EU support for the rehabilitation in Haiti following the earthquake.
 
Rapporteur: Jens Geier

   
European Commission and European Development Fund (EDF) Discharge 2013

On 11.12.2014 the Committee on Budgetary Control held an exchange of views with Commissioner Neven Mimica (International Cooperation & Development) on the European Commission and EDF Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Danièle Lamarque, (Rapporteur for the Commission: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for the hearing on the Commission discharge: Igor Šoltes; Rapporteur for EDF discharge: Martina Dlabajová).

   
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1.    controlul execuției bugetului Uniunii și al Fondului european de dezvoltare, precum și deciziile privind descărcarea de gestiune care trebuie luate de Parlament, inclusiv procedura internă de descărcare de gestiune, și orice altă măsură de însoțire sau de punere în aplicare a acestor decizii;
 
2.    închiderea, prezentarea și controlul conturilor și bilanțurilor Uniunii, ale instituțiilor acesteia și ale oricărui organism care beneficiază de finanțarea acesteia, inclusiv stabilirea creditelor care urmează a fi reportate și fixarea soldurilor;
 
3.    controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții;
 
4.    evaluarea raportului costuri-beneficii al diferitelor finanțări ale Uniunii pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii, cu implicarea, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, a comisiilor specializate și acționând, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, în cooperare cu acestea pentru a examina rapoartele speciale ale Curții de Conturi;
 
5.    relațiile cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), examinarea fraudelor și neregulilor care aduc atingere execuției bugetului Uniunii, acțiunile care vizează prevenirea acestor acte și declanșarea de proceduri judiciare, protecția strictă a intereselor financiare ale Uniunii și acțiunile relevante întreprinse de Parchetul European în acest domeniu;
 
6.    relațiile cu Curtea de Conturi, numirea membrilor și analizarea rapoartelor acesteia;
 
7.    Regulamentul financiar pentru chestiunile privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

 
Bine ați venit în cadrul Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European! Sunt președinta acestei comisii, care este alcătuită în prezenta legislatură din 30 de deputați din 17 state membre. Comisiile se reunesc de regulă o dată sau de două ori pe lună.
 
Verificăm modul în care au fost utilizate fondurile din bugetul UE (aproximativ 130 de miliarde de EUR pe an). Cea mai mare parte a bugetului este gestionată de Comisia Europeană, care cheltuiește 80% în statele membre și în jur de 13% în alte părți ale lumii. Restul de 7% reprezintă costuri administrative. Examinăm dacă fondurile au fost utilizate corect, iar obiectivele politice atinse. Cu alte cuvinte: obțin cetățenii UE o valoare adăugată veritabilă în schimbul contribuției pe care o plătesc?
 
Comisia pentru control bugetar este responsabilă, de asemenea, pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă și Banca Europeană de Investiții din Luxemburg. Suntem implicați și în aspecte orizontale ale legislației UE.
 
Curtea de Conturi Europeană din Luxemburg ne acordă un sprijin prețios, iar rapoartele sale constituie o bază importantă pentru activitatea noastră.
 
Gestiunea financiară este un test decisiv — dacă aceasta nu funcționează, nu funcționează o mulțime de alte lucruri importante.
 
Puteți găsi informații suplimentare pe site-ul nostru de internet. Vă interesează? Atunci luați legătura cu noi!
 
Cu stimă,
Inge Gräßle