Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA)

2018/2208(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European

2018/2168(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

sesizată în fond

Controlor al garanțiilor procedurale

2014/0173(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
CONT

sesizată în fond

Acordul de cooperare CE/Liechtenstein pentru lupta împotriva fraudei

2008/0234(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
CONT

sesizată în fond

Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

2019/0151(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
CONT

pentru aviz

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

2019/2028(BUD) Procedura bugetară
CONT

Corina CREȚU [S&D]

pentru aviz

Bugetul 2020 – Mandat pentru trilog

2019/2010(BUD) Procedura bugetară
CONT

pentru aviz

Stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

2018/0216(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
CONT

pentru aviz

Finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

2018/0217(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
CONT

pentru aviz

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

2018/0218(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
CONT

pentru aviz