Căutare generală

Căutare

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 22 iulie 2019

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT

 

PROCES-VERBAL - Miercuri, 10 iulie 2019

10-07-2019 CULT_PV(2019)07-10-1 PE639.753v01-00
CULT

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 10 iulie 2019

08-07-2019 CULT_OJ(2019)07-10_1 PE639.692v01-00
CULT