Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor indicatori de performanță calitativi și cantitativi suplimentari

2019/2758(DEA) Proceduri privind actele delegate
CULT

sesizată în fond

Convenția Consiliului Europei privind manipularea competițiilor sportive cu privire la aspecte care nu au legătură cu dreptul penal material și cu cooperarea judiciară în materie penală

2017/0166(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
CULT

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

2019/2055(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Parlamentul European

2019/2056(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul și Consiliul European

2019/2057(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție

2019/2058(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi

2019/2059(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul Economic și Social European

2019/2060(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul European al Regiunilor

2019/2061(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Ombudsmanul European

2019/2062(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CULT

pentru aviz