Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

2019/0099(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
DEVE

pentru aviz

Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
DEVE

pentru aviz

Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

2019/0078(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
DEVE

pentru aviz

Încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a protocolului său de punere în aplicare

2019/0076(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
DEVE

pentru aviz

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

2019/0070(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
DEVE

pentru aviz

Bugetul 2020 – Mandat pentru trilog

2019/2010(BUD) Procedura bugetară
DEVE

pentru aviz

Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

2018/0356(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
DEVE

pentru aviz

Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

2018/0358(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
DEVE

pentru aviz

Standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)

2018/0329(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
DEVE

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European

2018/2168(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
DEVE

pentru aviz