Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
(1)    politicile economice şi monetare ale Uniunii, funcţionarea Uniunii Economice şi Monetare şi Sistemul Monetar şi Financiar European, inclusiv relaţiile cu instituţiile sau organizaţiile pertinente;
 
(2)    libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor (plăţi transfrontaliere, Spaţiul Unic de Plăţi, balanţa de plăţi, fluxurile de capital şi politicile de împrumut şi creditare, controlul fluxurilor de capital provenite din ţări terţe, măsuri de încurajare a exporturilor de capital din Uniunea Europeană);
 
(3)    sistemul monetar şi financiar internaţional, inclusiv relaţiile cu instituţiile şi organizaţiile financiare şi monetare;
 
(4)    regulile privind concurenţa, ajutoarele de stat sau ajutoarele publice;
 
(5)    reglementarea în domeniul fiscal;
 
(6)    reglementarea şi supravegherea serviciilor, instituţiilor şi pieţelor financiare, inclusiv rapoartele financiare, verificările contabile, regulile de contabilitate, conducerea întreprinderilor şi alte chestiuni din domeniul dreptului societăţilor comerciale privind în special serviciile financiare.
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Parlamentul European joacă un rol major în stabilirea agendei politice europene, iar Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) joacă un rol-cheie în activitatea Parlamentului. Aceasta este responsabilă de chestiuni precum politicile economică şi monetară ale UE, politica fiscală şi cea din domeniul concurenţei, libera circulaţie a capitalurilor şi reglementarea serviciilor financiare (bănci, asigurări, fonduri de pensii, gestionarea activelor/fondurilor, contabilitate, sisteme monetare şi financiare internaţionale etc.) Mai mult decât atât, având în vedere că cea mai mare parte a activităţii Parlamentului se desfăşoară la nivel de comisie, ECON are cea mai intensă activitate parlamentară în aceste domenii economice şi monetare cheie. Comisia ECON se situează astfel în centrul activităţii Parlamentului în ceea ce priveşte actuala criză economică şi financiară, ceea ce conferă acestei comisii o influenţă semnificativă asupra agendei politice, atât la nivelul UE, cât şi la nivel internaţional.
 
În ceea ce priveşte politicile monetare ale Uniunii şi funcţionarea UEM şi a sistemului monetar european, responsabilitatea BCE faţă de Parlament joacă un rol-cheie, deoarece aceasta contrabalansează în mare măsură independenţa Băncii Centrale.
 
Comisia ECON joacă un rol important în elaborarea legislaţiei UE, deoarece Parlamentul este, alături de Consiliu, colegislatorul Uniunii în majoritatea domeniilor de politică europene. Dreptul european determină adesea dreptul naţional şi reglementările din statele membre, în special în materie de servicii financiare şi, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în domeniul guvernanţei economice europene. Acest lucru le permite membrilor ECON să contribuie la elaborarea legislaţiei europene în aceste domenii importante de politică europeană.