Avize


După ce un proiect de aviz a fost prezentat comisiei, membrii acesteia îl votează și fac modificări, acolo unde este cazul. Avizele sunt prezentate apoi comisiei însărcinate cu redactarea raportului. În conformitate cu articolul 54, comisia competentă acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la aspecte ce sunt de competența exclusivă a comisiei asociate. Toate avizele adoptate sunt anexate la raportul comisiei competente. Această pagină cuprinde avizele aprobate și adoptate de către comisii.

Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate avizele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE 608.163v02-00
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO

Documente conexe din dosar ECON/8/08870

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

07-11-2017 ECON_AD(2017)613264 PE 613.264v01-00
ECON

Eva JOLY

Documente conexe din dosar ECON/8/08860

AVIZ referitor la combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE 605.945v02-00
ECON

Marisa MATIAS

Documente conexe din dosar ECON/8/08282

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

26-09-2017 ECON_AD(2017)610694 PE 610.694v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documente conexe din dosar ECON/8/08814

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

07-09-2017 ECON_AD(2017)606132 PE 606.132v03-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/09503

AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

06-09-2017 ECON_AD(2017)604737 PE 604.737v02-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documente conexe din dosar ECON/8/07747

AVIZ referitoare la politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei

29-06-2017 ECON_AD(2017)601226 PE 601.226v03-00
ECON

Miguel VIEGAS

Documente conexe din dosar ECON/8/08284

AVIZ referitor la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul

29-03-2017 ECON_AD(2017)595762 PE 595.762v02-00
ECON

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Documente conexe din dosar ECON/8/07741

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015

06-03-2017 ECON_AD(2017)595631 PE 595.631v03-00
ECON

Sander LOONES

Documente conexe din dosar ECON/8/07506

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015

01-03-2017 ECON_AD(2017)595630 PE 595.630v02-00
ECON

Sander LOONES

Documente conexe din dosar ECON/8/07503