Avize


După ce un proiect de aviz a fost prezentat comisiei, membrii acesteia îl votează și fac modificări, acolo unde este cazul. Avizele sunt prezentate apoi comisiei însărcinate cu redactarea raportului. În conformitate cu articolul 54, comisia competentă acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la aspecte ce sunt de competența exclusivă a comisiei asociate. Toate avizele adoptate sunt anexate la raportul comisiei competente. Această pagină cuprinde avizele aprobate și adoptate de către comisii.

Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate avizele disponibile.

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă

02-03-2015 ECON_AD(2015)541604 PE 541.604v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documente conexe din dosar ECON/8/00436

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544162 PE 544.162v02-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/01575

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544163 PE 544.163v02-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/01581

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544164 PE 544.164v02-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/01583

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

05-09-2014 ECON_AD(2014)536152 PE 536.152v03-00
ECON

Nils TORVALDS

Documente conexe din dosar ECON/8/00602