Avize


În cazul în care o comisie consideră că aspectele menționate într-un raport transmis altei comisii vizează domeniile sale de competență, aceasta poate solicita să fie recunoscută drept „comisie care emite un aviz” (articolul 53 din Regulamentul de procedură). Avizul adoptat este transmis comisiei competente, care îl supune apoi la vot. Amendamentele din partea unei comisii asociate care emite un aviz (articolul 54 din Regulamentul de procedură) care intră în sfera competenței exclusive a comisiei respective trebuie să fie acceptate de către comisia competentă fără a le supune la vot. Toate avizele și pozițiile sub formă de amendamente adoptate de comisia care emite un aviz se anexează la raportul final. Pe această pagină găsiți avizele care au fost adoptate de către comisii.
Utilizați funcția de căutare pentru a consulta toate avizele și pozițiile disponibile sub formă de amendamente.

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

05-04-2018 ECON_AD(2018)615441 PE 615.441v03-00
ECON

Roberts ZĪLE

Documente conexe din dosar ECON/8/11012

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

01-03-2018 ECON_AD(2018)613563 PE 613.563v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documente conexe din dosar ECON/8/10824

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016

01-03-2018 ECON_AD(2018)613564 PE 613.564v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documente conexe din dosar ECON/8/10827

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

01-03-2018 ECON_AD(2018)613565 PE 613.565v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documente conexe din dosar ECON/8/10829

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004

23-02-2018 ECON_AD(2018)613502 PE 613.502v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documente conexe din dosar ECON/8/10185

AVIZ referitor la reforma sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene

29-01-2018 ECON_AD(2018)612384 PE 612.384v02-00
ECON

Luigi MORGANO

Documente conexe din dosar ECON/8/09718

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

08-12-2017 ECON_AD(2017)610729 PE 610.729v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documente conexe din dosar ECON/8/09052

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul ... [Regulamentul CES]

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE 610.734v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documente conexe din dosar ECON/8/09044

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE

07-12-2017 ECON_AD(2017)608079 PE 608.079v02-00
ECON

Enrique CALVET CHAMBON

Documente conexe din dosar ECON/8/08619

AVIZ referitor la interpretarea și aplicarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE 609.658v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documente conexe din dosar ECON/8/07276