Avize

După ce un proiect de aviz a fost prezentat comisiei, membrii acesteia se pronunţă prin vot şi îi aduc modificări, atunci când acestea sunt necesare. Avizele sunt apoi prezentate comisiei responsabile de redactarea raportului. Toate avizele adoptate sunt anexate la raportul comisiei competente în fond. Această pagină cuprinde avizele aprobate şi adoptate de către comisie.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate avizele disponibile.

Mode d'affichage des résultats
 

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2012

Data : 21-02-2014

Referinţă :

ECON_AD(2014)524720 PE 524.720v02-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documente conexe din dosar ECON/7/14220

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale aferent exercițiului financiar 2012

Data : 21-02-2014

Referinţă :

ECON_AD(2014)524721 PE 524.721v02-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documente conexe din dosar ECON/7/14272

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2012

Data : 21-02-2014

Referinţă :

ECON_AD(2014)524722 PE 524.722v02-00
ECON

Antolín SÁNCHEZ PRESEDO

Documente conexe din dosar ECON/7/14215

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la Banca Europeană de Investiții (BEI) - Raportul anual pentru 2012

Data : 18-12-2013

Referinţă :

ECON_AD(2013)519461 PE 519.461v02-00
ECON

Thijs BERMAN

Documente conexe din dosar ECON/7/13120

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari

Data : 11-12-2013

Referinţă :

ECON_AD(2013)519575 PE 519.575v02-00
ECON

Sharon BOWLES

Documente conexe din dosar ECON/7/12515

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

Data : 10-12-2013

Referinţă :

ECON_AD(2013)524669 PE 524.669v02-00
ECON

Sharon BOWLES

Documente conexe din dosar ECON/7/13178

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

Data : 10-12-2013

Referinţă :

ECON_AD(2013)524673 PE 524.673v02-00
ECON

Sharon BOWLES

Documente conexe din dosar ECON/7/14455

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la participarea financiară a angajaților la veniturile companiei

Data : 28-11-2013

Referinţă :

ECON_AD(2013)516888 PE 516.888v02-00
ECON

Fabrizio BERTOT

Documente conexe din dosar ECON/7/13166

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri a Uniunii Europene

Data : 30-10-2013

Referinţă :

ECON_AD(2013)504128 PE 504.128v03-00
ECON

Sylvie GOULARD

Documente conexe din dosar ECON/7/09375

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

Data : 15-10-2013

Referinţă :

ECON_AD(2013)516664 PE 516.664v02-00
ECON

Hans-Peter MARTIN

Documente conexe din dosar ECON/7/12840

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Parlamentul European joacă un rol major în stabilirea agendei politice europene, iar Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) joacă un rol-cheie în activitatea Parlamentului. Aceasta este responsabilă de chestiuni precum politicile economică şi monetară ale UE, politica fiscală şi cea din domeniul concurenţei, libera circulaţie a capitalurilor şi reglementarea serviciilor financiare (bănci, asigurări, fonduri de pensii, gestionarea activelor/fondurilor, contabilitate, sisteme monetare şi financiare internaţionale etc.) Mai mult decât atât, având în vedere că cea mai mare parte a activităţii Parlamentului se desfăşoară la nivel de comisie, ECON are cea mai intensă activitate parlamentară în aceste domenii economice şi monetare cheie. Comisia ECON se situează astfel în centrul activităţii Parlamentului în ceea ce priveşte actuala criză economică şi financiară, ceea ce conferă acestei comisii o influenţă semnificativă asupra agendei politice, atât la nivelul UE, cât şi la nivel internaţional.
 
În ceea ce priveşte politicile monetare ale Uniunii şi funcţionarea UEM şi a sistemului monetar european, responsabilitatea BCE faţă de Parlament joacă un rol-cheie, deoarece aceasta contrabalansează în mare măsură independenţa Băncii Centrale.
 
Comisia ECON joacă un rol important în elaborarea legislaţiei UE, deoarece Parlamentul este, alături de Consiliu, colegislatorul Uniunii în majoritatea domeniilor de politică europene. Dreptul european determină adesea dreptul naţional şi reglementările din statele membre, în special în materie de servicii financiare şi, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în domeniul guvernanţei economice europene. Acest lucru le permite membrilor ECON să contribuie la elaborarea legislaţiei europene în aceste domenii importante de politică europeană.