Avize

După ce un proiect de aviz a fost prezentat comisiei, membrii acesteia se pronunţă prin vot şi îi aduc modificări, atunci când acestea sunt necesare. Avizele sunt apoi prezentate comisiei responsabile de redactarea raportului. Toate avizele adoptate sunt anexate la raportul comisiei competente în fond. Această pagină cuprinde avizele aprobate şi adoptate de către comisie.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate avizele disponibile.

Mode d'affichage des résultats
 

Documente :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

Data : 05-09-2014

Referinţă :

ECON_AD(2014)536152 PE 536.152v03-00
ECON

Nils TORVALDS

Documente conexe din dosar ECON/8/00602

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
CUVÂNT DE BUN VENIT
 
 

Bun venit pe site-ul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON). Comisia ECON este responsabilă pentru Uniunea economică și monetară (UEM), reglementarea serviciilor financiare, libera circulație a capitalurilor și a plăților, politici fiscale și politica în domeniul concurenței și sistemul financiar internațional.
Cea de-a șaptea legislatură a fost marcată de cea mai gravă criză economică, financiară și socială din ultima perioadă. Comisia ECON a avut un rol esențial în adoptarea de legislație adaptată crizei și a preluat o importantă sarcină de control și raportare. Prin urmare, Parlamentul a decis lărgirea numărului de deputați ai Comisiei de la 50 la 61.
Prioritatea noastră în prezent o constituie asigurarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. Stabilitatea, promovarea investițiilor, reformele și coeziunea socială trebuie să se sprijine reciproc. ECON va promova o dezbatere cuprinzătoare pe aceste teme.
Sunt convins că trebuie să ne îndreptăm către o UEM veritabilă, cu politici economice viabile, asupra căreia parlamentul să își exercite controlul democratic.
Trebuie să completăm legislația esențială în materie de reformă bancară, nereguli financiare și de promovare a investițiilor în proiecte pe termen lung de stimulare a creșterii.
Trebuie să ne asigurăm și că noul cadru legislativ este aplicat și revizuit în mod adecvat și că va monitoriza îndeaproape activitatea Comisiei și a autorităților europene de supraveghere. O piață de capital bine reglementată și funcțională este esențială pentru asigurarea creșterii economice.
De asemenea, Comisia ECON se va alătura eforturilor de consolidare a legitimității democratice prin metoda comunitară. O UEM veritabilă și aprofundată trebuie să fie, totodată, o UEM democratică. Comisia ECON își va intensifica, așadar, cooperarea cu parlamentele naționale.