Avize


După ce un proiect de aviz a fost prezentat comisiei, membrii acesteia îl votează și fac modificări, acolo unde este cazul. Avizele sunt prezentate apoi comisiei însărcinate cu redactarea raportului. În conformitate cu articolul 54, comisia competentă acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la aspecte ce sunt de competența exclusivă a comisiei asociate. Toate avizele adoptate sunt anexate la raportul comisiei competente. Această pagină cuprinde avizele aprobate și adoptate de către comisii.

Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate avizele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544162 PE 544.162v02-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/01575

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544163 PE 544.163v02-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/01581

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2013

26-02-2015 ECON_AD(2015)544164 PE 544.164v02-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/01583

AVIZ referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

05-09-2014 ECON_AD(2014)536152 PE 536.152v03-00
ECON

Nils TORVALDS

Documente conexe din dosar ECON/8/00602