Avize


După ce un proiect de aviz a fost prezentat comisiei, membrii acesteia îl votează și fac modificări, acolo unde este cazul. Avizele sunt prezentate apoi comisiei însărcinate cu redactarea raportului. În conformitate cu articolul 54, comisia competentă acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la aspecte ce sunt de competența exclusivă a comisiei asociate. Toate avizele adoptate sunt anexate la raportul comisiei competente. Această pagină cuprinde avizele aprobate și adoptate de către comisii.

Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate avizele disponibile.

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018

07-09-2017 ECON_AD(2017)606132 PE 606.132v03-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/09503

AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

06-09-2017 ECON_AD(2017)604737 PE 604.737v02-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documente conexe din dosar ECON/8/07747

AVIZ referitoare la politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei

29-06-2017 ECON_AD(2017)601226 PE 601.226v03-00
ECON

Miguel VIEGAS

Documente conexe din dosar ECON/8/08284

AVIZ referitor la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul

29-03-2017 ECON_AD(2017)595762 PE 595.762v02-00
ECON

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Documente conexe din dosar ECON/8/07741

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2015

06-03-2017 ECON_AD(2017)595631 PE 595.631v03-00
ECON

Sander LOONES

Documente conexe din dosar ECON/8/07506

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2015

01-03-2017 ECON_AD(2017)595630 PE 595.630v02-00
ECON

Sander LOONES

Documente conexe din dosar ECON/8/07503

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2015

01-03-2017 ECON_AD(2017)595632 PE 595.632v02-00
ECON

Sander LOONES

Documente conexe din dosar ECON/8/07508

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013

23-11-2016 ECON_AD(2016)585572 PE 585.572v03-00
ECON

Costas MAVRIDES

Documente conexe din dosar ECON/8/05176

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017

06-09-2016 ECON_AD(2016)585727 PE 585.727v03-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/06200

AVIZ referitor la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii: raportul anual pe 2014

28-04-2016 ECON_AD(2016)578521 PE 578.521v02-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Documente conexe din dosar ECON/8/05079