Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Directivă a Comisiei de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei

2019/2743(RPS) Procedura de reglementare cu control
EMPL

sesizată în fond

Directivă a Comisiei de modificare a anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur tehnică

2019/2739(RPS) Procedura de reglementare cu control
EMPL

sesizată în fond

Directivă a Comisiei de modificare a anexelor II și IV la Directiva 92/29/CEE a Consiliului în ceea ce privește adaptări de natură strict tehnică

2019/2726(RPS) Procedura de reglementare cu control
EMPL

sesizată în fond

Coordonarea sistemelor de securitate socială

2016/0397(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
EMPL

sesizată în fond

Directiva Delegată A Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical

2019/2780(DEA) Proceduri privind actele delegate
EMPL

pentru aviz, cooperare consolidată

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

2019/2055(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
EMPL

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Parlamentul European

2019/2056(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
EMPL

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul și Consiliul European

2019/2057(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
EMPL

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție

2019/2058(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
EMPL

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi

2019/2059(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
EMPL

pentru aviz