Proiecte de aviz


Un proiect de aviz este un document întocmit de către deputatul desemnat raportor pentru aviz, care este apoi transmis comisiei care emite un aviz pentru o posibilă modificare și pentru a-l supune la vot.
În cazul rapoartelor legislative, proiectele de aviz se prezintă sub formă de amendamente la propunerea legislativă a Comisiei, însoțite – atunci când este cazul – de justificări succinte. În cazul rapoartelor fără caracter legislativ, proiectele de aviz se prezintă sub forma unor sugestii care, dacă sunt adoptate, sunt transmise comisiei responsabile de redactarea raportului pentru a fi incluse în acesta. Această pagină prezintă proiectele de aviz înainte să fie votate de comisia care emite un aviz.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate proiectele de aviz disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2018

14-11-2019 ENVI_PA(2019)641166 PE641.166v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641158 PE641.158v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641160 PE641.160v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641162 PE641.162v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641164 PE641.164v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641168 PE641.168v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 23-07-2019