Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
În prim-plan
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Mai multe informaţii
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Atribuţiile comisiilor parlamentare permanente
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
(1)    politica de mediu şi măsurile de protecţie a mediului, privind în special:
(a)    poluarea aerului, a solului şi a apei, gestionarea şi reciclarea deşeurilor, substanţele şi preparatele periculoase, nivelul sonor, schimbarea climatică şi protecţia biodiversităţii,
(b)    dezvoltarea durabilă,
(c)    măsurile şi convenţiile internaţionale şi regionale în vederea conservării mediului,
(d)    repararea prejudiciilor cauzate mediului,
(e)    protecţia civilă,
(f)    Agenţia Europeană de Mediu,
(g)    Agenția Europeană pentru Produse Chimice;
 
(2)    sănătatea publică, privind în special:
(a)    programele şi acţiunile specifice în domeniul sănătăţii publice,
(b)    produsele farmaceutice şi cosmetice,
(c)    aspectele sanitare ale terorismului biologic,
(d)    Agenţia Europeană pentru Medicamente şi Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor;
 
(3)    aspectele privind siguranţa alimentară, în special:
(a)    etichetarea şi siguranţa produselor alimentare,
(b)    legislaţia veterinară privind protecţia împotriva riscurilor pentru sănătatea umană, controalele de sănătate publică ale produselor alimentare şi sistemele de producţie alimentară,
(c)    Agenţia Europeană pentru Siguranţa Alimentară şi Oficiul Alimentar şi Veterinar European.
 
Următoarele difuzări
 
Mediatecă
 
Bine aţi venit
 
 

Bine ați venit pe site-ul comisiei ENVI!
 
Constituită din 69 de membri, ENVI este principala comisie legislativă a Parlamentului European.
 
Membrii Comisiei ENVI depun eforturi pentru îmbunătățirea informațiilor furnizate consumatorilor cu privire la alimente, îndeosebi prin reglementările referitoare la etichetarea și introducerea pe piață a produselor. Comisia ENVI își asumă angajamentul de a propune soluții europene la problemele legate de sănătatea publică.
 
ENVI este responsabilă, de asemenea, de o gamă largă de domenii politice, printre care, de exemplu, poluarea aerului și a apei, gestionarea deșeurilor sau protejarea biodiversității. Membrii comisiei se dedică promovării unei Europe durabile și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.
 
Lupta împotriva schimbărilor climatice constituie o activitate centrală a comisiei. Aceasta va fi un subiect prioritar pe ordinea de zi la începutul prezentei legislaturi, în perspectiva viitoarelor reuniuni la nivel înalt privind clima, care vor fi fundamentale în vederea adoptării unui acord internațional în domeniul climei, ce se preconizează a fi semnat în 2015. Cultivarea de OMG-uri și posibila restricționare sau interzicere a acestora în statele membre vor fi alte chestiuni abordate la începutul prezentei legislaturi.
 
Sperăm că acest site vă va furniza informații vaste referitoare la activitatea noastră și vă invităm să vă prezentați opinia cu privire la orice subiect important pentru dumneavoastră.
 
Giovanni La Via