Căutare generală

Căutare

PROCES-VERBAL - Marţi, 16 aprilie 2019

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 16 aprilie 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

PROCES-VERBAL - Joi, 21 martie 2019

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

PROCES-VERBAL - Joi, 14 martie 2019

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

PROCES-VERBAL - Miercuri, 27 februarie 2019

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

PROCES-VERBAL - Luni, 11 martie 2019

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 21 martie 2019

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 11 martie 2019

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON