Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipire utilizate la anumite motoare cu ardere internă

2019/2793(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond

Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru ftalatul de bis(2-etilhexil) (DEHP) din anumite componente din cauciuc utilizate la sistemele motoare

2019/2792(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii prafului de ou ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2791(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii mierii ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2790(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii oțetului ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2789(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii Saccharomyces cerevisiae ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2788(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii sucului de mere concentrat ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2787(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii brânzei ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2786(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii D-fructozei ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2785(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Directiva Comisiei de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE în ceea ce privește stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental

2019/2783(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond