Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 27 februarie 2017 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 211

PROIECT DE RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termen de depunere a amendamentelor : 10-02-2017

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Danemarca

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Termen de depunere a amendamentelor : 10-02-2017

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Termen de depunere a amendamentelor : 26-01-2017

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea, precum și refuzul intrării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene și de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termen de depunere a amendamentelor : 12-01-2017

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termen de depunere a amendamentelor : 12-01-2017

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

16-02-2017 - 09:04
EMPL Reuniune
13-02-2017 - 20:45
AFET Reuniune
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Reuniune

Conciliere şi codecizie

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie”).

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic