Template : Vue d'ensemble

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 3 noiembrie 2014 în Bruxelles.
Comisii Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor
Selecție în funcție de comisie
 
 
 
 

Rezultat(e) : 50 Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, depusă de Grecia)

Data : 09-10-2014

Referinţă :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termen de depunere a amendamentelor : 23-10-2014

References :

Documente :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROIECT DE RAPORT referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)

Data : 09-10-2014

Referinţă :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Termen de depunere a amendamentelor : 23-10-2014

References :

Documente :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Data : 20-10-2014

Referinţă :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Documente :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

Data : 24-09-2014

Referinţă :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Termen de depunere a amendamentelor : 16-10-2014

References :

Documente :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PROIECT DE AVIZ referitor la UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015

Data : 20-10-2014

Referinţă :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termen de depunere a amendamentelor : 17-10-2014

References :

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă