Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 26 februarie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 195 Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Termen de depunere a amendamentelor : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Termen de depunere a amendamentelor : 20-02-2018

PROIECT DE RAPORT privind modificarea articolului 174 alineatul (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European referitor la ordinea de votare a amendamentelor

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Termen de depunere a amendamentelor : 31-01-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Termen de depunere a amendamentelor : 17-01-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Termen de depunere a amendamentelor : 15-12-2017

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

22-02-2018 - 10:34
PETI Reuniune
22-02-2018 - 09:46
AFET Reuniune
22-02-2018 - 09:39
TERR Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate