Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 5 decembrie 2016 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 125 Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC

23-11-2016 INTA_PA(2016)594132 PE 594.132v01-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Termen de depunere a amendamentelor : 30-11-2016

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Termen de depunere a amendamentelor : 15-11-2016

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Termen de depunere a amendamentelor : 15-11-2016

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020

20-10-2016 IMCO_PA(2016)592330 PE 592.330v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termen de depunere a amendamentelor : 10-11-2016

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Termen de depunere a amendamentelor : 15-11-2016

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

01-12-2016 - 15:07
EMIS Reuniune
01-12-2016 - 08:08
ECON LIBE Reuniune
29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Reuniune

Conciliere şi codecizie

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie”).

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic