Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 25 iunie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 68

PROIECT DE RAPORT referitor la gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile

16-04-2018 DEVE_PR(2018)619397 PE 619.397v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Termen de depunere a amendamentelor : 15-05-2018

PROIECT DE RAPORT privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea

12-04-2018 LIBE_PR(2018)620837 PE 620.837v01-00
LIBE

Judith SARGENTINI

Termen de depunere a amendamentelor : 15-05-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia

10-04-2018 REGI_PR(2018)620791 PE 620.791v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Termen de depunere a amendamentelor : 14-05-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: prelungirea Instrumentului pentru refugiații din Turcia

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623670 PE 623.670v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termen de depunere a amendamentelor : 20-06-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623666 PE 623.666v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Termen de depunere a amendamentelor : 19-06-2018

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

21-06-2018 - 15:28
LIBE Reuniune
21-06-2018 - 10:32
FEMM LIBE Reuniune
21-06-2018 - 10:14
ENVI Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate