Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 23 mai 2016 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 118

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termen de depunere a amendamentelor : 03-05-2016

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termen de depunere a amendamentelor : 22-03-2016

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Termen de depunere a amendamentelor : 05-04-2016

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, Acordului între Uniunea Europeană și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termen de depunere a amendamentelor : 22-03-2016

PROIECT DE AVIZ Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Termen de depunere a amendamentelor : 14-04-2016

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

28-04-2016 - 15:12
TAX2 Reuniune
28-04-2016 - 15:04
EMIS Reuniune
28-04-2016 - 14:00
LIBE Reuniune

Conciliere şi codecizie

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie”).

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic