Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 30 aprilie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 117

PROIECT DE AVIZ referitoare la rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii

21-03-2018 REGI_PA(2018)619142 PE 619.142v02-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Termen de depunere a amendamentelor : 04-04-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la politica de coeziune și economia circulară

07-03-2018 REGI_PR(2018)619126 PE 619.126v02-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Termen de depunere a amendamentelor : 11-04-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord

19-04-2018 CONT_PA(2018)620996 PE 620.996v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Termen de depunere a amendamentelor : 30-04-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la situația din Ungaria (în urma Rezoluției Parlamentului European din 17 mai 2017)

08-03-2018 FEMM_PA(2018)619174 PE 619.174v01-00
FEMM

Maria NOICHL

Termen de depunere a amendamentelor : 10-04-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate

05-03-2018 EMPL_PA(2018)615243 PE 615.243v01-00
EMPL

Heinz K. BECKER

Termen de depunere a amendamentelor : 09-04-2018

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

26-04-2018 - 14:11
PEST Reuniune
26-04-2018 - 09:41
LIBE Reuniune
26-04-2018 - 09:10
LIBE FEMM Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate