Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 13 iulie 2015 în Bruxelles.

The situation in the Mediterranean, European Agenda on Migration: committee debates

LIBE 02-07-2015 - 09:43
The first plenary vote on TTIP, EU-Russia relations, corruption in football and the Mongolian President's visit will occupy MEPs in Strasbourg.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will look at the European Agenda on migration on 06.07.15 in Strasbourg. Particular attention will be given to, amongst others, provisional international protection measures for Italy and Greece, a European Resettlement Scheme, the Action Plan against migrant smuggling and the Guidelines on fingerprints. The Committee will also continue discussing the situation in the Mediterranean and the need for a holistic approach to migration.

European Citizens' Initiative, EU's electoral law reform: committee debates

AFCO 03-07-2015 - 15:52
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

The amendments to the non-legislative report on the European Citizens' Initiative will be discussed by the Committee on Constitutional Affairs during its meeting of 06.07.15 in Strasbourg. This report is being drafted as a means of review of the ECI three years after its onset. The Committee will also look at the legislative initiative report on the reform of the electoral law of the European Union.

EU agencies annual meeting: committee debate

BUDG 03-07-2015 - 15:54
Image with blocks spelling the word "agency"

Following the adoption of the 2016 Draft Budget by the Commission, the Committee on Budgets will hear the directors of EU agencies on their assessment of their budgetary needs. Decentralised agencies carry out technical, scientific or managerial tasks that help the EU institutions implement policies. The meeting will be held on 15.07.15, ahead of the deadline for budgetary amendments in September, to provide agencies with the possibility of influencing the budgetary procedure.

Human Rights conditionalities in trade agreements with African countries: hearing

DROI INTA 03-07-2015 - 09:21
DROI INTA

The Subcommittee on Human Rights and the Committee on International Trade will look at Economic Partnership Agreements (EPAs) and their potential to become a catalyst for regional integration, economic and social change in Africa. Such trade agreements could have an impact on human rights in these countries and regions. The joint hearing will be held on 14.07.15.

Ukraine and the frozen conflicts in Moldova and Georgia: public hearing

SEDE AFET 03-07-2015 - 09:21
SEDE/AFET public hearing poster Ukraine and the frozen conflicts in Moldova and Georgia

The Committee on Foreign Affairs and the Subcommittee on Security and Defence will jointly hold a public hearing on security in Association Agreement countries. Particular attention will be given to the situation in Ukraine and the frozen conflicts in Moldova and Georgia. The hearing will be held on 14.07.15 with the participation of experts from the OSCE, NATO and the international affairs institute Chatham House.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 76

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Regatului Belgiei și a Republicii Polone să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) și, respectiv, a Republicii Austria să adere la aceasta

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termen de depunere a amendamentelor : 23-06-2015

PROIECT DE RAPORT referitor la carierele femeilor în mediul academic și științific și „plafoanele de sticlă” întâlnite

27-05-2015 FEMM_PR(2015)557279 PE 557.279v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

PROIECT DE AVIZ referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Termen de depunere a amendamentelor : 02-06-2015

PROIECT DE RAPORT referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Termen de depunere a amendamentelor : 19-05-2015

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

02-07-2015 - 15:09
LIBE Reuniune
02-07-2015 - 10:02
TAXE Reuniune
02-07-2015 - 09:10
DROI Reuniune

Conciliere şi codecizie

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie”).

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic