Ultimele ştiri

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 246

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

29-08-2018 LIBE_PA(2018)626976 PE 626.976v01-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termen de depunere a amendamentelor : 14-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014

31-07-2018 REGI_PA(2018)626678 PE 626.678v01-00
REGI

Mirosław PIOTROWSKI

Termen de depunere a amendamentelor : 07-09-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622263 PE 622.263v03-00
LIBE

Jeroen LENAERS

Termen de depunere a amendamentelor : 10-07-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație)

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622253 PE 622.253v03-00
LIBE

Nuno MELO

Termen de depunere a amendamentelor : 10-07-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013

11-07-2018 REGI_PA(2018)625424 PE 625.424v01-00
REGI

Maria Gabriela ZOANĂ

Termen de depunere a amendamentelor : 24-09-2018

Difuzările zilei

Urmărirea reuniunilor comisiilor în direct

Mediatecă

11-10-2018 - 09:10
ENVI Reuniune
11-10-2018 - 09:07
LIBE Reuniune
11-10-2018 - 09:04
JURI Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate