Ultimele ştiri

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 233

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

14-12-2017 INTA_PA(2017)615404 PE 615.404v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

Termen de depunere a amendamentelor : 24-01-2018

PROIECT DE POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020

02-02-2018 INTA_PA(2018)616876 PE 616.876v01-00
INTA

Bernd LANGE

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de numire a lui Annemie Turtelboom ca membră a Curții de Conturi

30-01-2018 CONT_PR(2018)616842 PE 616.842v01-00
CONT

Indrek TARAND

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle

26-01-2018 ENVI_PR(2018)616705 PE 616.705v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termen de depunere a amendamentelor : 07-02-2018

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

16-01-2018 INTA_PR(2018)578797 PE 578.797v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Termen de depunere a amendamentelor : 30-01-2018

Difuzările zilei

Urmărirea reuniunilor comisiilor în direct

Mediatecă

08-02-2018 - 11:10
TERR Reuniune
01-02-2018 - 14:04
LIBE Reuniune
01-02-2018 - 10:46
AFET Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate