Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 30 iunie 2016 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 98

PROIECT DE AVIZ referitor la controlul bugetar al finanțării ONG-urilor de la bugetul UE

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Termen de depunere a amendamentelor : 30-05-2016

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termen de depunere a amendamentelor : 27-05-2016

PROIECT DE RAPORT referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Termen de depunere a amendamentelor : 12-05-2016

PROIECT DE AVIZ referitor la drumul „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA”

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Termen de depunere a amendamentelor : 30-05-2016

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului

09-03-2016 LIBE_PR(2016)577046 PE 577.046v01-00
LIBE

Monika HOHLMEIER

Termen de depunere a amendamentelor : 07-04-2016

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

29-06-2016 - 09:04
BUDG Reuniune
21-06-2016 - 18:38
TAX2 Reuniune
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Reuniune

Conciliere şi codecizie

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie”).

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic