Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 30 noiembrie 2015 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 82

PROIECT DE AVIZ referitor la raportul anual al Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru 2014

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

PROIECT DE AVIZ referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Termen de depunere a amendamentelor : 15-10-2015

PROIECT DE AVIZ referitor la raportul anual al Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru 2014

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

PROIECT DE RAPORT referitor la rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Termen de depunere a amendamentelor : 14-10-2015

PROIECT DE RAPORT referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

17-11-2015 ECON_PR(2015)571712 PE 571.712v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

19-11-2015 - 15:12
AFCO Reuniune
19-11-2015 - 09:39
ENVI Reuniune
19-11-2015 - 09:15
AFCO Reuniune

Conciliere şi codecizie

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie”).

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic