Ultimele ştiri

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 138

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului

26-10-2017 PECH_PR(2017)607934 PE 607.934v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

16-10-2017 AFCO_PR(2017)612066 PE 612.066v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO, Rainer WIELAND

Termen de depunere a amendamentelor : 30-10-2017

PROIECT DE RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat

27-09-2017 AFET_PR(2017)610883 PE 610.883v01-00
AFET

Alyn SMITH

Termen de depunere a amendamentelor : 24-10-2017

PROIECT DE AVIZ referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

22-09-2017 PECH_PA(2017)610677 PE 610.677v02-00
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Termen de depunere a amendamentelor : 16-10-2017

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

20-09-2017 ENVI_PA(2017)609648 PE 609.648v02-00
ENVI

Ivo BELET

Termen de depunere a amendamentelor : 10-10-2017

Difuzările zilei

Urmărirea reuniunilor comisiilor în direct

Mediatecă

21-11-2017 - 09:05
IMCO JURI Reuniune
21-11-2017 - 08:22
LIBE ECON Reuniune
20-11-2017 - 16:01
AFET Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic