Ultimele ştiri

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 131 Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termen de depunere a amendamentelor : 05-05-2017

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Termen de depunere a amendamentelor : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Termen de depunere a amendamentelor : 12-05-2017

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Termen de depunere a amendamentelor : 11-05-2017

PROIECT DE AVIZ referitor la aplicarea dispozițiilor din tratat referitoare la parlamentele naționale

12-04-2017 JURI_PA(2017)602921 PE 602.921v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termen de depunere a amendamentelor : 10-05-2017

Difuzările zilei

Urmărirea reuniunilor comisiilor în direct

Mediatecă

29-05-2017 - 15:11
JURI Reuniune
29-05-2017 - 15:11
REGI Reuniune
18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic