Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 30 martie 2017 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 150

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termen de depunere a amendamentelor : 27-03-2017

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termen de depunere a amendamentelor : 23-03-2017

PROIECT DE RAPORT referitor la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2018

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Termen de depunere a amendamentelor : 15-03-2017

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2017 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termen de depunere a amendamentelor : 02-03-2017

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Termen de depunere a amendamentelor : 02-03-2017

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

27-03-2017 - 18:43
BUDG Reuniune
27-03-2017 - 17:46
BUDG CONT Reuniune
27-03-2017 - 17:06
LIBE Reuniune

Conciliere şi codecizie

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie”).

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic