Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 24 septembrie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 273

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Termen de depunere a amendamentelor : 05-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitoare la standardele minime pentru minorități în UE

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Termen de depunere a amendamentelor : 22-06-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termen de depunere a amendamentelor : 29-06-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reintegrarea șomerilor

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Termen de depunere a amendamentelor : 14-06-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană: este momentul să acționăm!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termen de depunere a amendamentelor : 14-06-2018

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

13-09-2018 - 09:15
BUDG Reuniune
13-09-2018 - 08:37
ENVI Reuniune
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate