Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 24 septembrie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 291

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Termen de depunere a amendamentelor : 11-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Termen de depunere a amendamentelor : 12-09-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la protejarea intereselor financiare ale UE – Recuperarea sumelor de bani și a activelor de la țările terțe în cazuri de fraudă

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Termen de depunere a amendamentelor : 05-09-2018

PROIECT PENTRU AL DOILEA RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Termen de depunere a amendamentelor : 10-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Termen de depunere a amendamentelor : 12-07-2018

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

13-09-2018 - 09:15
BUDG Reuniune
13-09-2018 - 08:37
ENVI Reuniune
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate