Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 27 septembrie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 286 Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme

11-09-2018 REGI_PA(2018)627661 PE 627.661v01-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre

04-09-2018 CONT_PA(2018)626991 PE 626.991v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Termen de depunere a amendamentelor : 01-10-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel)

19-09-2018 BUDG_PR(2018)627769 PE 627.769v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Termen de depunere a amendamentelor : 01-10-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625568 PE 625.568v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Termen de depunere a amendamentelor : 18-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

04-09-2018 BUDG_PA(2018)625567 PE 625.567v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Termen de depunere a amendamentelor : 18-09-2018

Difuzările zilei

Urmărirea reuniunilor comisiilor în direct

Mediatecă

25-09-2018 - 09:35
LIBE Reuniune
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Reuniune
24-09-2018 - 16:16
PETI Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate