Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 27 septembrie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 286

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625570 PE 625.570v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Termen de depunere a amendamentelor : 18-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

03-09-2018 BUDG_PA(2018)625562 PE 625.562v01-00
BUDG

John HOWARTH

Termen de depunere a amendamentelor : 18-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord

29-08-2018 AFET_PA(2018)626911 PE 626.911v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Termen de depunere a amendamentelor : 18-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE

18-07-2018 PETI_PA(2018)606045 PE 606.045v01-00
PETI

Josep-Maria TERRICABRAS

Termen de depunere a amendamentelor : 10-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la raportul de punere în aplicare referitor la protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

17-07-2018 PETI_PA(2018)625385 PE 625.385v01-00
PETI

Ángela VALLINA

Termen de depunere a amendamentelor : 06-09-2018

Difuzările zilei

Urmărirea reuniunilor comisiilor în direct

Mediatecă

25-09-2018 - 14:40
BUDG Reuniune
25-09-2018 - 09:35
LIBE Reuniune
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate