Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 27 septembrie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 281

PROIECT DE AVIZ referitor la raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord

29-08-2018 AFET_PA(2018)626911 PE 626.911v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Termen de depunere a amendamentelor : 18-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE

18-07-2018 PETI_PA(2018)606045 PE 606.045v01-00
PETI

Josep-Maria TERRICABRAS

Termen de depunere a amendamentelor : 10-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la raportul de punere în aplicare referitor la protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE

17-07-2018 PETI_PA(2018)625385 PE 625.385v01-00
PETI

Ángela VALLINA

Termen de depunere a amendamentelor : 06-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

28-08-2018 BUDG_PA(2018)626917 PE 626.917v01-00
BUDG

Manuel dos SANTOS

Termen de depunere a amendamentelor : 11-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

02-08-2018 TRAN_PA(2018)626706 PE 626.706v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Termen de depunere a amendamentelor : 13-09-2018

Difuzările zilei

Urmărirea reuniunilor comisiilor în direct

Mediatecă

13-09-2018 - 09:15
BUDG Reuniune
13-09-2018 - 08:37
ENVI Reuniune
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate