Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 24 September 2014 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 25 September (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

 
Mai multe informaţii
 
 
În prim-plan
 
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09 PM

Ms Simona Vicari (Italian Secretary of State for Economic development) and Mr Sandro Gozi (Italian Under-Secretary for European Affairs) will present the programme of the Italian Presidency. Amongst the priorities, special efforts will be made to complete the proposals put forward in the Single Market Act II. The programme will also focused on a new “Approach to the Internal Market” (AIM), since the European Union now needs a strongly integrated economic platform and a coherent set of policies.

 
Mai multe informaţii
 
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

An analysis of the challenges related to defining a monitoring and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market - for use in the context of the European Semester exercise - is provided in this study. Based upon their research, the authors conclude that an integrated measurement system can be devised by combining different methodologies, including composite indicators, sets of indicators, sectoral tools and qualitative assessments.

 
Mai multe informaţii
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
Vote on budget 2015 draft opinion

At their meeting on 8 September, IMCO members had an exchange of views on the 2015 budget draft opinion. They  adopted the amendments by bloc vote (32-4-0) and the draft opinion (30-4-0). IMCO's responsibility in the budget procedure mainly covers budget lines in titles 2 (Enterprise), 12 (Internal market), 14 (Taxation and customs union) and 17 (Health and consumer protection).

 
Mai multe informaţii
 
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1. coordonarea, la nivelul Uniunii, a legislaţiilor naţionale în domeniul pieţei interne şi privind Uniunea vamală, în special:
(a) libera circulaţie a mărfurilor, inclusiv armonizarea standardelor tehnice,
(b) libertatea de stabilire,
(c) libertatea de a presta servicii, cu excepţia sectorului financiar şi poştal;
 
2. funcționarea pieței unice, inclusiv măsurile de identificare și eliminare a potențialelor obstacole în calea punerii în aplicare a pieței unice, inclusiv a pieței unice digitale;
 
3. promovarea și protecția intereselor economice ale consumatorilor, cu excepția chestiunilor privind sănătatea publică și siguranța alimentară;
 
4. politica și legislația în materie de asigurare a aplicării normelor privind piața unică și de asigurare a respectării drepturilor consumatorilor.
 
Următoarele difuzări
 
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Comisia IMCO este competentă în ceea ce privește supravegherea și controlul legislativ al normelor UE privind libera circulație a bunurilor și serviciilor, libera circulație a profesioniștilor, politica vamală, standardizarea și interesele economice ale consumatorilor. Membrii comisiei acționează pentru a reduce obstacolele din calea schimburilor comerciale și a simplifica legislația cu scopul de a consolida competitivitatea în cadrul pieței unice, promovând, totodată, interesele consumatorilor într-un număr mare de sectoare.

Puteți urmări activitatea comisiei noastre pe acest site care cuprinde ordini de zi, documente de ședință, informații privind audieri/ateliere, transmisii video și buletinul nostru informativ.

O piață unică bine gestionată reprezintă un element esențial pentru a favoriza prosperitatea, inovarea și o mai mare competitivitate care este în avantajul întreprinderilor și al consumatorilor. Înaintea noastră se află numeroase provocări și oportunități, în special valorificarea potențialului pieței unice digitale și a pieței unice a serviciilor.
 
Misiunea noastră este de a garanta siguranța produselor, a proteja drepturile consumatorilor, a informa consumatorii cu privire la produse/servicii, a combate comportamentele anticoncurențiale și a reduce sarcinile administrative.

Comisia colaborează cu toate statele membre ale UE pentru a se asigura că normele pieței unice sunt realizabile și că acestea sunt puse în aplicare în mod corespunzător și executate la timp.

Este un privilegiu de a prezida această comisie importantă și de a colabora cu deputați cu orientări politice diferite în scopul de a realiza beneficii concrete pentru consumatori, întreprinderi și alte organizații din cadrul pieței unice.


Vicky Ford
Președinte