Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Directivă a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 80/181/CEE a Consiliului în ceea ce privește definițiile unităților fundamentale din SI

2019/2668(RPS) Procedura de reglementare cu control
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei privind instituirea unui test comun de formare pentru monitorii de schi în temeiul articolului 49b din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

2019/2665(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

DECIZIA DELEGATĂ a Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură

2019/2660(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește permeabilitatea la aer pentru luminatoarele din material plastic și din sticlă și trapele de acoperiș

2019/2659(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește declararea anumitor trimiteri cu valoare scăzută

2019/2658(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

2019/2656(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine

2019/2655(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV

2019/2622(RPS) Procedura de reglementare cu control
IMCO

sesizată în fond

Asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

2018/0168(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

sesizată în fond

Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE)

2018/2681(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

sesizată în fond