Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

2019/0192(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
INTA

sesizată în fond

Încheierea unui acord cu Statele Unite ale Americii privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 617/2009 din 13 iulie 2009 de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară

2019/0142(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte

2019/0132(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

2019/0099(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

2018/0356(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

2018/0358(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Calitatea de membru a UE în cadrul Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului (IRSG)

2017/0159(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber-schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte

2017/0081(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Instituirea unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

2016/0295(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
INTA

sesizată în fond

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic (APE) între statele partenere din Comunitatea Africii de Est, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

2016/0038(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond