Documente de lucru

Documentele de lucru sunt documente legate de procesul de redactare a rapoartelor şi avizelor. Formatul documentului de lucru este utilizat adesea de către comisii pentru a publica expunerea de motive a rapoartelor lor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate documentele de lucru disponibile.

Mode d'affichage des résultats
 

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind condițiile speciale aplicabile comerțului cu zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

Data : 13-03-2014

Referinţă :

INTA_DT(2014)530081 PE 530.081v01-00
INTA

Niccolò RINALDI

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

Data : 07-05-2013

Referinţă :

INTA_DT(2013)510674 PE 510.674v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Documente conexe din dosar INTA/7/09334

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Regulamentul privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional

Data : 08-04-2013

Referinţă :

INTA_DT(2013)508131 PE 508.131v01-00
INTA

Niccolò RINALDI

Documente conexe din dosar INTA/7/11538

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la comerț și investiții, motoare ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare

Data : 26-09-2012

Referinţă :

INTA_DT(2012)496500 PE 496.500v02-00
INTA

Tokia SAÏFI

Documente conexe din dosar INTA/7/08738

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU privind aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB)

Data : 04-06-2012

Referinţă :

INTA_DT(2012)491080 PE 491.080v01-00
INTA

Cristiana MUSCARDINI

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la comerț, ca promotor al schimbării: strategia comercială și de investiții a Uniunii Europene în sudul bazinului mediteraneean în urma revoluțiilor din lumea arabă

Data : 05-12-2011

Referinţă :

INTA_DT(2011)478391 PE 478.391v01-00
INTA

Niccolò RINALDI

Documente conexe din dosar INTA/7/05860

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind acordarea de asistență macrofinanciară țărilor terțe (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

Data : 15-11-2011

Referinţă :

INTA_DT(2011)475855 PE 475.855v02-00
INTA

Metin KAZAK

Documente conexe din dosar INTA/7/06475

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate

Data : 28-09-2011

Referinţă :

INTA_DT(2011)472115 PE 472.115v01-00
INTA

Christofer FJELLNER

Documente conexe din dosar INTA/7/06028

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU privind abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1541/98 al Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile

Data : 18-01-2011

Referinţă :

INTA_DT(2011)456740 PE 456.740v02-00
INTA

Jan ZAHRADIL

Documente conexe din dosar INTA/7/04188

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la viitoarea politică de investiții a Uniunii Europene

Data : 18-11-2010

Referinţă :

INTA_DT(2010)452839 PE 452.839v01-00
INTA

Kader ARIF

Documente conexe din dosar INTA/7/03376

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Stimați vizitatori,
 
Bun venit pe site-ul internet al Comisiei pentru comerț internațional (INTA). Aici veți găsi ordinile de zi și documentele de lucru ale comisiei. Sunt de asemenea disponibile aici buletinele informative INTA, care cuprind detalii referitoare la rapoartele în lucru, audieri etc.
 
Odată cu punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, PE are un rol decisiv de jucat în definirea politicii comerciale a Uniunii, printre domeniile abordate fiind comerțul internațional cu mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, precum și investițiile străine directe. În prezent, actele legislative în domeniul comerțului și acordurile comerciale internaționale pot fi puse în aplicare numai cu acordul PE, care reprezintă cetățenii europeni.  
 
Îmi exprim speranța că acest site internet va fi un instrument eficient de cercetare și că el va permite cetățenilor europeni să dobândească o mai bună înțelegere a activității și procedurilor INTA, precum și a politicii comerciale a Uniunii în general. 
 
Vă mulțumim pentru vizita dumneavoastră. În cazul în care aveți alte întrebări referitoare la activitatea comisiei, vă rugăm să contactați secretariatul.