Dosare pe teme

Dosare pe teme

 

Niciun dosar pe teme disponibil

 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Comisia ITRE își va axa activitatea pe patru domenii prioritare, reindustrializarea fiind obiectivul său general.
 
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că UE dispune de un cadru juridic și economic care să permită sectorului industrial european să devină mai inovator. Acest fapt va necesita adaptarea și mobilizarea programelor UE în domeniul cercetării, dezvoltării și educației pentru a răspunde în mod eficient nevoilor reale ale industriei.
 
În al doilea rând, politicile UE trebuie să sprijine dezvoltarea și creșterea întreprinderilor mici și mijlocii europene. Sprijinirea consolidării IMM-urilor privește atât finanțarea, cât și transparența programelor de cercetare, sistemele de formare pentru dezvoltarea competențelor și legislația fiscală.
 
Cea de a treia prioritate este de a construi o adevărată piață digitală europeană. Aceasta are în vedere avantajele de scară ale unei piețe europene pentru a reduce costurile și a stimula capacitatea de inovare a întreprinderilor din Europa. Atât Comisia ITRE, cât și Parlamentul în ansamblu dispun de o experiență foarte solidă în acest domeniu - și vom merge mai departe, adoptând noi acte legislative.
 
În cele din urmă, însă poate cel mai important lucru, exploatarea întregului potențial al politicii comune a UE în domeniul energiei va fi o prioritate fundamentală pentru noi. Economia noastră poate să devină competitivă la nivel global și putem evita declinul economic doar dacă dispunem de surse sigure de energie.
 
Obiectivul nostru este să readucem economia europeană înapoi pe calea creșterii economice, într-un mod sustenabil. Dorința noastră este să îmbunătățim condițiile de viață în Europa.