Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Proiect de regulament al Comisiei de stabilire a „listei Prodcom” a produselor industriale vizate în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

2019/2753(RPS) Procedura de reglementare cu control
ITRE

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2020

2019/2752(RPS) Procedura de reglementare cu control
ITRE

sesizată în fond

Numirea unui membru al Comisiei Europene - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

2019/0151(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
ITRE

sesizată în fond

Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei

2019/0152(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
ITRE

sesizată în fond

Acordul de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Croația și a României la Uniunea Europeană

2018/0429(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Acordul de cooperare UE-Elveţia privind programele europene de navigaţie prin satelit

2012/0231(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață

2019/2768(DEA) Proceduri privind actele delegate
ITRE

pentru aviz, cooperare consolidată

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

2019/2028(BUD) Procedura bugetară
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

pentru aviz

Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

2019/0101(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
ITRE

pentru aviz