Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

AMENDAMENTE 1 - 103 - Proiect de raport - Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Documente conexe din dosar JURI/8/09247

AMENDAMENTE 40 - 339 - Proiect de raport - Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Documente conexe din dosar JURI/8/12817

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Documente conexe din dosar JURI/8/12714

AMENDAMENTE 340 - 628 - Proiect de raport - referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE

08-11-2018 JURI_AM(2018)630456 PE 630.456v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Documente conexe din dosar JURI/8/12817

AMENDAMENTE 114 - Proiect de raport - Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)

31-10-2018 JURI_AM(2018)629639 PE 629.639v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Documente conexe din dosar JURI/8/13426

AMENDAMENTE 20 - 84 - Proiect de raport - Cooperarea dintre instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

30-10-2018 JURI_AM(2018)629633 PE 629.633v01-00
JURI

Emil RADEV

Documente conexe din dosar JURI/8/13538

AMENDAMENTE 45 - 114 - Proiect de raport - Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)

30-10-2018 JURI_AM(2018)629638 PE 629.638v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Documente conexe din dosar JURI/8/13426

AMENDAMENTE 63 - 247 - Proiect de aviz - Fondul social european Plus (FSE+)

29-10-2018 JURI_AM(2018)629643 PE 629.643v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/14009

AMENDAMENTE 45 - 330 - Proiect de aviz - Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

26-10-2018 JURI_AM(2018)629590 PE 629.590v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Documente conexe din dosar JURI/8/13033

AMENDAMENTE 1 - 78 - Proiect de raport - Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale

19-10-2018 JURI_AM(2018)629471 PE 629.471v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Documente conexe din dosar JURI/8/13312