Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documente conexe din dosar JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Documente conexe din dosar JURI/8/13337

AMENDAMENTE 45 - 255 - Proiect de aviz - Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11961

AMENDAMENTE 1 - 38 - Proiect de aviz - Valorificarea globalizării: aspecte privind comerțul

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Documente conexe din dosar JURI/8/11989

AMENDAMENTE 15 - 47 - Proiect de aviz - Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11091

AMENDAMENTE 37 - 120 - Proiect de aviz - Supravegherea prudențială a firmelor de investiții

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11911

AMENDAMENTE 17 - 69 - Proiect de raport - Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Documente conexe din dosar JURI/8/12508

AMENDAMENTE 1 - 11 - Proiect de raport - referitoare la imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documente conexe din dosar JURI/8/09065

AMENDAMENTE 1 - 99 - Proiect de raport - Tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția

07-03-2018 JURI_AM(2018)619133 PE 619.133v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Documente conexe din dosar JURI/8/11955

AMENDAMENTE 1 - 93 - Proiect de raport - Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016

02-03-2018 JURI_AM(2018)619083 PE 619.083v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11749