Proiecte de raport


Comisiilor li se poate solicita să întocmească un raport cu privire la o chestiune legislativă sau nelegislativă. De obicei, comisiei i se va solicita să întocmească un raport cu privire la o anumită chestiune, atunci când aceasta se referă la un domeniu de politică ce se încadrează în sfera sa de competenţă. Totuşi, în anumite circumstanţe, o comisie poate elabora un raport din proprie iniţiativă. Pentru fiecare raport, este ales un raportor dintre membrii comisiei, care va răspunde de redactarea acestuia. După ce a fost redactat proiectul de raport, acesta este prezentat şi discutat în cadrul reuniunilor comisiei, membrii putând propune amendamente, dacă doresc. Această pagină prezintă textele proiectelor de raport înainte de adoptarea amendamentelor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate proiectele de raport disponibile.

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termen de depunere a amendamentelor : 01-04-2019

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termen de depunere a amendamentelor : 12-12-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (text codificat)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE630.382v01-00
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER, Heidi HAUTALA

Termen de depunere a amendamentelor : 05-12-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Ciprului, a Croației, a Luxemburgului, a Portugaliei, a României și a Regatului Unit să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termen de depunere a amendamentelor : 09-11-2018