Proiecte de raport


Comisiilor li se poate solicita să întocmească un raport cu privire la o chestiune legislativă sau nelegislativă. De obicei, comisiei i se va solicita să întocmească un raport cu privire la o anumită chestiune, atunci când aceasta se referă la un domeniu de politică ce se încadrează în sfera sa de competenţă. Totuşi, în anumite circumstanţe, o comisie poate elabora un raport din proprie iniţiativă. Pentru fiecare raport, este ales un raportor dintre membrii comisiei, care va răspunde de redactarea acestuia. După ce a fost redactat proiectul de raport, acesta este prezentat şi discutat în cadrul reuniunilor comisiei, membrii putând propune amendamente, dacă doresc. Această pagină prezintă textele proiectelor de raport înainte de adoptarea amendamentelor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate proiectele de raport disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Termen de depunere a amendamentelor : 05-12-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising Austria and Romania to accept, in the interest of the European Union, the accession of Honduras to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising Austria, Luxembourg and Romania to accept, in the interest of the European Union, the accession of Belarus and Uzbekistan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (codification)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising Austria to accept, in the interest of the European Union, the accession of Ecuador and Ukraine to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising Austria, Cyprus, Croatia, Luxembourg, Portugal, Romania and the United Kingdom to accept, in the interest of the European Union, the accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termen de depunere a amendamentelor : 09-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products

30-10-2018 JURI_PR(2018)629542 PE 629.542v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Termen de depunere a amendamentelor : 23-11-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

18-10-2018 JURI_PR(2018)628708 PE 628.708v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Termen de depunere a amendamentelor : 07-11-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/12714

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE

12-10-2018 JURI_PR(2018)628647 PE 628.647v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Termen de depunere a amendamentelor : 06-11-2018