Comunicări către membri


Comisiile apelează la comunicările către membri pentru a le transmite propriilor membri informaţii care nu se încadrează în celelalte tipuri de documente. Câteva exemple de astfel de informaţii ar fi rezumatul vizitei unei delegaţii, întâlnirea cu un expert, întrebările adresate unui comisar sau publicarea petiţiilor primite.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate comunicările către membri disponibile.

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind neplata taxelor rutiere în Uniune (reformare) (versiune codificată)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI