Avize


În cazul în care o comisie consideră că aspectele menționate într-un raport transmis altei comisii vizează domeniile sale de competență, aceasta poate solicita să fie recunoscută drept „comisie care emite un aviz” (articolul 53 din Regulamentul de procedură). Avizul adoptat este transmis comisiei competente, care îl supune apoi la vot. Amendamentele din partea unei comisii asociate care emite un aviz (articolul 54 din Regulamentul de procedură) care intră în sfera competenței exclusive a comisiei respective trebuie să fie acceptate de către comisia competentă fără a le supune la vot. Toate avizele și pozițiile sub formă de amendamente adoptate de comisia care emite un aviz se anexează la raportul final. Pe această pagină găsiți avizele care au fost adoptate de către comisii.
Utilizați funcția de căutare pentru a consulta toate avizele și pozițiile disponibile sub formă de amendamente.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

AVIZ referitor la valorificarea globalizării: aspecte comerciale

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Documente conexe din dosar JURI/8/11989

Aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

17-07-2018 JURI_AL(2018)625482 PE 625.482v01-00
JURI

Axel VOSS

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE 621.062v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11091

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE

12-07-2018 JURI_AD(2018)621063 PE 621.063v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11911

Aviz privind temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

03-07-2018 JURI_AL(2018)623751 PE 623.751v02-00
JURI

Axel VOSS

Aviz privind temeiul juridic al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

22-06-2018 JURI_AL(2018)623749 PE 623.749v01-00
JURI

Axel VOSS

Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova

22-06-2018 JURI_AL(2018)623837 PE 623.837v01-00
JURI

Axel VOSS

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului

23-05-2018 JURI_AD(2018)606271 PE 606.271v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documente conexe din dosar JURI/8/09838