Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Steeve Briois

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Manolis Kefalogiannis

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

RAPORT referitor la cererea de consultare cu privire la privilegiile și imunitățile lui Alfonso Luigi Marra

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA