Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

AMENDAMENTE

Documente conexe din dosar CJ03/8/13979

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

19-12-2018 A8-0477/2018 PE 628.500v02-00
JURI

Emil RADEV

AMENDAMENTE

Documente conexe din dosar JURI/8/13538