Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Documente conexe din dosar JURI/8/07947

ERATE/ADDENDA
ERR01
  • deschide documentul PDF într-o nouă fereastră
  • deschideți acest document WORD într-o nouă fereastră
AMENDAMENTE
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

RAPORT conținând recomandări adresate Comisiei privind un statut pentru întreprinderile sociale și solidare

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documente conexe din dosar JURI/8/07988

RAPORT referitor la imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documente conexe din dosar JURI/8/09065

ERATE/ADDENDA
ERR01
  • deschide documentul PDF într-o nouă fereastră
  • deschideți acest document WORD într-o nouă fereastră

RAPORT referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11749

ERATE/ADDENDA
ERR01
  • deschide documentul PDF într-o nouă fereastră
  • deschideți acest document WORD într-o nouă fereastră
AMENDAMENTE
001-003

RAPORT referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Documente conexe din dosar CJ22/8/05637

RAPORT referitor la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Documente conexe din dosar JURI/8/11955