Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

AMENDAMENTE

RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jørn Dohrmann

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Documente conexe din dosar CJ03/8/13979