Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

Rezultat(e) : 7

AMENDAMENTELE 73 - 272 - Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

AMENDAMENTELE 273 - 472 - Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

AMENDAMENTELE 473 - 672 - Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

AMENDAMENTELE 673 - 872 - Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

AMENDAMENTELE 873 - 996 - Proiect de raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Termen de depunere a amendamentelor : 30-03-2017