Căutare generală

Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on expedited settlement of commercial disputes

21-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Documente conexe din dosar JURI/8/13312

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termen de depunere a amendamentelor : 15-10-2018

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 24 septembrie 2018 - Luni, 24 septembrie 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Documente conexe din dosar JURI/8/12902

  AMENDMENTS 13 - 38 - Draft opinion - on amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

11-09-2018 JURI_AM(2018)627671 PE 627.671v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documente conexe din dosar JURI/8/12693

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Documente conexe din dosar JURI/8/12902

AMENDAMENTE 21 - 50 - Proiect de aviz - Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documente conexe din dosar JURI/8/13525

  AMENDMENTS 88 - 269 - Draft opinion - Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain

07-09-2018 JURI_AM(2018)627669 PE 627.669v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documente conexe din dosar JURI/8/12788