Căutare generală

Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 26 February 2019 - Tuesday 26 February 2019

21-02-2019 JURI_OJ(2019)02-26_1 PE 636.108v01-00
JURI

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Documente conexe din dosar JURI/8/14580

  OPINION - Opinion on the legal basis of the on the proposal for a Regulation the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC

21-02-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 18 februarie 2019 - Marţi, 19 februarie 2019

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE 634.824v01-00
JURI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 20 februarie 2019 - Miercuri, 20 februarie 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

AMENDAMENTE

Documente conexe din dosar CJ03/8/13979

AMENDAMENTE 8 - 85 - Proiect de aviz - Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Documente conexe din dosar JURI/8/14580

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI