Căutare generală

Căutare

PROCES-VERBAL - Luni, 18 februarie 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Documente conexe din dosar JURI/8/15279

PROCES-VERBAL - Luni, 4 martie 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Documente conexe din dosar JURI/8/15471

PROCES-VERBAL - Luni, 18 martie 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Documente conexe din dosar JURI/8/15531

PROCES-VERBAL - Luni, 1 aprilie 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Documente conexe din dosar JURI/8/15532

PROCES-VERBAL - Marţi, 2 aprilie 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Documente conexe din dosar CJ03/8/15820

PROCES-VERBAL - Luni, 19 noiembrie 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Documente conexe din dosar JURI/8/12705

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

AMENDAMENTE

PROCES-VERBAL - Miercuri, 20 iunie 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Documente conexe din dosar JURI/8/12343

PROCES-VERBAL - Luni, 24 septembrie 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Documente conexe din dosar JURI/8/12703