Căutare generală

Căutare

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 24 septembrie 2018 - Luni, 24 septembrie 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documente conexe din dosar JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Documente conexe din dosar JURI/8/13337

AVIZ referitor la valorificarea globalizării: aspecte comerciale

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Documente conexe din dosar JURI/8/11989

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 10 septembrie 2018 - Luni, 10 septembrie 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termen de depunere a amendamentelor : 17-09-2018

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG