Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Reglementarea adecvată a Uniunii Europene și subsidiaritatea și proporționalitatea - raport privind o mai bună legiferare 2017 și 2018

2019/2133(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
JURI

sesizată în fond

Monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene în 2017 și 2018

2019/2132(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
JURI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic

2019/2838(DEA) Proceduri privind actele delegate
JURI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Solicitare de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes

2019/2005(IMM) Imunitate
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

sesizată în fond

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

2017/0035(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
JURI

sesizată în fond

Comerțul cu anumite produse siderurgice între Uniunea Europeană și Republica Kazahstan (versiune codificată)

2015/0082(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
JURI

sesizată în fond

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

2018/0332(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
JURI

[PPE]

pentru aviz

Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 1, 8, 34, 37 și 38, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2, 3 și 6, Interpretările 12, 19, 20 și 22 ale Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară și Interpretarea 32 a Comitetului permanent pentru interpretarea standardelor

2019/2782(RPS) Procedura de reglementare cu control
JURI

pentru aviz, cooperare consolidată

Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate 1 și 8

2019/2781(RPS) Procedura de reglementare cu control
JURI

pentru aviz, cooperare consolidată

Cadrul de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro

2019/0161(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
JURI

pentru aviz