Documente de lucru


Documentele de lucru sunt documente legate de procesul de redactare a rapoartelor şi avizelor. Formatul documentului de lucru este utilizat adesea de către comisii pentru a publica expunerea de motive a rapoartelor lor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate documentele de lucru disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

DOCUMENT DE LUCRU referitor la imprimarea 3D, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

DOCUMENT DE LUCRU privind adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

DOCUMENT DE LUCRU referitor la directiva Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

AL DOILEA DOCUMENT DE LUCRU referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

DOCUMENT DE LUCRU referitor la stabilirea unor standarde comune minime privind procedura civilă în Uniunea Europeană – temeiul juridic

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

DOCUMENT DE LUCRU privind protecția adulților vulnerabili

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

DOCUMENT DE LUCRU referitor la recomandările adresate Comisiei Europene privind negocierile pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

DOCUMENT DE LUCRU referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

DOCUMENT DE LUCRU privind o posibilă extindere a protecției indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE