Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644902 PE644.902v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2018 discharge: European Asylum Support Office (EASO)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644906 PE644.906v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644908 PE644.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion 2018 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644909 PE644.909v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644910 PE644.910v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Judicial Cooperation Unit (Eurojust)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644911 PE644.911v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644912 PE644.912v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644913 PE644.913v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion 2018 discharge: European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644914 PE644.914v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644915 PE644.915v01-00
LIBE

Roberta METSOLA