Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
În prim-plan
Toate anunţurile  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

 
Mai multe informaţii
 
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

 
Mai multe informaţii
 
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
(1) protecţia, pe teritoriul Uniunii Europene, a drepturilor cetăţenilor, a drepturilor omului şi a drepturilor fundamentale, inclusiv protecţia minorităţilor, astfel cum sunt enunţate în Tratatele şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
 
(2) măsurile necesare pentru combaterea oricăror forme de discriminare, altele decât cele pe fondate pe gen, sau cele care se produc la locul de muncă şi pe piaţa forţei de muncă;
 
(3) legislaţia în domeniul transparenţei şi protecţiei persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal;
 
(4) aplicarea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în special:
(a)    prin măsuri privind intrarea şi circulaţia persoanelor, politica privind azilul şi migraţia,
(b)    prin măsuri privind gestionarea integrată a frontierelor externe,
(c)    prin măsuri privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală;
 
(5) Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie şi Agenția Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale, Europol, Eurojust, CEPOL, precum şi alte organe şi agenţii care operează în aceste domenii;
 
(6) constatarea unui risc evident de încălcare gravă, de către un stat membru, a principiilor comune statelor membre.
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) este responsabilă de majoritatea actelor legislative şi de controlul democratic al politicilor legate de transformarea Uniunii Europene într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ) (articolul 3 din TUE). Aceste politici sunt strâns legate de punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale şi de consolidarea cetăţeniei europene.
 
Uniunea Europeană desfăşoară activităţi în acest domeniu, beneficiind de implicarea angajată a statelor membre, a parlamentelor naţionale, a sistemelor juridice şi a societăţii civile. În consecinţă, spaţiul de libertate, securitate şi justiţie ar putea deveni piatra de temelie a noii ordini juridice a UE după Tratatul de la Lisabona, respectându-se totodată, pe deplin ordinea juridică naţională (articolul 67 TFEU).
 
În vederea implementării acestor obiective a fost adoptată o strategie multianuală (Programul de la Stockholm, pentru perioada 2010-2014), prin care sunt stabilite o serie de obiective legislative strategice şi operaţionale în mai multe domenii, printre care: cetăţenia, transparenţa, protecţia datelor, combaterea discriminării, asigurarea liberei circulaţii, controlul frontierelor, migraţia, azilul, cooperarea judiciară şi poliţienească
 
Pentru a îndeplini în mod optim aceste obiective din domenii atât de sensibile, încrederea reciprocă şi participarea activă din partea instituţiilor UE, a statelor membre şi a cetăţenilor europeni, reprezintă elementele esenţiale ale reuşitei. În ceea ce priveşte rolul său, Comisa LIBE va depune toate eforturile în vederea construirii unui dialog rodnic între principalele părţi implicate în proces, astfel încât obiectivele prevăzute în tratate şi în Carta Drepturilor Fundamentale să poată fi integral îndeplinite.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR