Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next LIBE committee meetings

- Thursday,8 January 2015, 9.00 – 12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
- Wednesday, 21 January 2015, 9.00 – 12.30 and 14.00 – 18.30 and
- Thursday, 22 January 2015, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
În prim-plan
Toate anunţurile  
Vote in LIBE on 8 January

On 8 January the LIBE Members will vote on a draft opinion on the 2013 Annual Report on the protection of the financial interests of the Union (2014/2155(INI)); Rapporteur Monica MACOVEI (EPP, RO). The vote will take place at 9.50 in room PHS 1A002.

   
Exchange of views on the Ombudsman's Inquiry on access to documents regarding TFTP

On 8 January at 10.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee will hold an exchange of views regarding the letter of the European Ombudsman on access to the second inspection report of Europol Joint Supervisory Body (JSB) on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP). The European Ombudsman, Ms O´Reilly, as well as representatives from Europol, the JSB and the European Commission will take part in this discussion with the LIBE Members.

   
Conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs

On 11 December at 11.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee held an exchange of views with Mr Angelino ALFANO, Minister for the Interior and Mr Andrea ORLANDO, Minister for Justice as Presidents-in-office of the JHA Council who presented the conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs.

   
Vote in LIBE on 11 December at 9.15

On 11 December at 9.15 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002 the LIBE Members voted on the motion for a resolution further to an oral answer on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration 2014/2907(RSP).

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
LIBE ECON 17-12-2014 - 09:47  

The ultimate owners of companies would have to be listed in central registers in EU countries, accessible to people with a "legitimate interest", such as investigative journalists and other concerned citizens, under a deal struck by Parliament and Council negotiators on a draft EU anti-money laundering directive on Tuesday. The rules would also require banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos, among others, to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

LIBE 27-11-2014 - 13:34  

The next European Data Protection Supervisor (EDPS) will be Giovanni Buttarelli, Parliament's President Martin Schulz announced in plenary on Thursday. His Assistant Supervisor will be Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1.    protecția, pe teritoriul Uniunii, a drepturilor cetățenilor, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, inclusiv protecția minorităților, astfel cum sunt enunțate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
2.    măsurile necesare pentru combaterea oricăror forme de discriminare, altele decât cele pe fondate pe gen, sau cele care se produc la locul de muncă şi pe piaţa forţei de muncă;
3.    legislaţia în domeniul transparenţei şi protecţiei persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal;
4.    aplicarea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, respectând totodată principiile subsidiarității și proporționalității, în special:
 
(a)    măsurile privind intrarea și circulația persoanelor, politica privind azilul și migrația,
(b)    măsurile privind gestionarea integrată a frontierelor externe,
(c)    măsurile privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, inclusiv în materie de terorism, și măsurile de fond și de procedură legate de dezvoltarea unei abordări mai coerente a dreptului penal la nivelul Uniunii;
 
5.    Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Europol, Eurojust, CEPOL, Parchetul European, precum și alte organe și agenții care operează în aceste domenii;
6.    constatarea unui risc evident de încălcare gravă, de către un stat membru, a principiilor comune statelor membre.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

În calitate de președinte al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), am plăcerea să vă urez bun venit pe această pagină.
 
Comisia LIBE este responsabilă de marea majoritate a legislației și a supervizării democratice a politicilor din domeniul justiției și afacerilor interne. În acest cadru, comisia asigură respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale în UE și a Convenției europene a drepturilor omului, precum și consolidarea cetățeniei europene.
 
Comisia noastră își desfășoară activitatea prin interacțiuni cotidiene cu Comisia Europeană (care reprezintă interesele europene) și Consiliul de Miniștri (care reprezintă guvernele și interesele naționale ale celor 28 de state membre), precum și în strânsă cooperare cu parlamentele naționale. De asemenea, au loc schimburi regulate cu reprezentanți ai sistemului judiciar, ai autorităților de aplicare a legii, ai mediului universitar și ai societății civile.
 
Respectând întru totul sistemele juridice naționale, politicile din domeniul justiției și afacerilor interne vizează chestiunile de interes comun la nivel european, cum ar fi: lupta împotriva criminalității internaționale și a terorismului, protecția drepturilor fundamentale, asigurarea protecției datelor și a vieții private în era digitală, combaterea discriminărilor bazate pe rasă, origine etnică, religie, convingeri, dizabilități, vârstă și orientare sexuală.
 
Comisia LIBE va face, de asemenea, tot posibilul pentru a continua un dialog fructuos cu toate părțile interesate, și în special cu cetățenii.