Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next LIBE committee meetings

Hearing of Candidates for the post of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor:
 
- Monday, 20 October, 19.00 – 22.30 in Strasbourg, room Louise Weiss (LOW) N1.3 - Hearing
- Tuesday, 21 October, 17.00 – 17.45 in Strasbourg, room Winston Churchill (WIC) 200 - Vote. This meeting will not be broadcasted live. The recording will be available as from 22 October.
 
LIBE Committee Meetings:
 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
În prim-plan
Toate anunţurile  
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
LIBE - AFET exchange of views on Counter-Terrorism

On 16 October from 11.30 to 12.30 in meeting room Paul-Henri Spaak PHS 3 C 50, AFET and LIBE Committees will hold a joint meeting in order to have an exchange of views with Jean-Paul LABORDE, United Nations Executive Director of Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). The joint Committee meeting underscores the intertwined character between external and internal policies in combatting terrorism, radicalization and the rising phenomenon of "foreign fighters".

   
Joint debate on the procedural rights package

On 16 October from 10.00 to 11.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a joint debate on three proposed Directives in the field of the procedural rights of accused and suspected persons in criminal proceedings. The proposals were presented by the Commission in November last year and concern the specific procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings and the  provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. They are part of the procedural rights Roadmap adopted by the Council in 2009.

   
Joint debate on Smart Borders package

On 16 October from 9.00 to 10.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, the LIBE Committee will hold a joint debate on the Smart Borders Package. The European Commission will present the study on technical options for a smart borders pilot.

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1.    protecția, pe teritoriul Uniunii, a drepturilor cetățenilor, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, inclusiv protecția minorităților, astfel cum sunt enunțate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
2.    măsurile necesare pentru combaterea oricăror forme de discriminare, altele decât cele pe fondate pe gen, sau cele care se produc la locul de muncă şi pe piaţa forţei de muncă;
3.    legislaţia în domeniul transparenţei şi protecţiei persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal;
4.    aplicarea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, respectând totodată principiile subsidiarității și proporționalității, în special:
 
(a)    măsurile privind intrarea și circulația persoanelor, politica privind azilul și migrația,
(b)    măsurile privind gestionarea integrată a frontierelor externe,
(c)    măsurile privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, inclusiv în materie de terorism, și măsurile de fond și de procedură legate de dezvoltarea unei abordări mai coerente a dreptului penal la nivelul Uniunii;
 
5.    Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Europol, Eurojust, CEPOL, Parchetul European, precum și alte organe și agenții care operează în aceste domenii;
6.    constatarea unui risc evident de încălcare gravă, de către un stat membru, a principiilor comune statelor membre.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

În calitate de președinte al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), am plăcerea să vă urez bun venit pe această pagină.
 
Comisia LIBE este responsabilă de marea majoritate a legislației și a supervizării democratice a politicilor din domeniul justiției și afacerilor interne. În acest cadru, comisia asigură respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale în UE și a Convenției europene a drepturilor omului, precum și consolidarea cetățeniei europene.
 
Comisia noastră își desfășoară activitatea prin interacțiuni cotidiene cu Comisia Europeană (care reprezintă interesele europene) și Consiliul de Miniștri (care reprezintă guvernele și interesele naționale ale celor 28 de state membre), precum și în strânsă cooperare cu parlamentele naționale. De asemenea, au loc schimburi regulate cu reprezentanți ai sistemului judiciar, ai autorităților de aplicare a legii, ai mediului universitar și ai societății civile.
 
Respectând întru totul sistemele juridice naționale, politicile din domeniul justiției și afacerilor interne vizează chestiunile de interes comun la nivel european, cum ar fi: lupta împotriva criminalității internaționale și a terorismului, protecția drepturilor fundamentale, asigurarea protecției datelor și a vieții private în era digitală, combaterea discriminărilor bazate pe rasă, origine etnică, religie, convingeri, dizabilități, vârstă și orientare sexuală.
 
Comisia LIBE va face, de asemenea, tot posibilul pentru a continua un dialog fructuos cu toate părțile interesate, și în special cu cetățenii.