Căutare generală

Căutare

Rezultat(e) : 5

AMENDAMENTELE 36 - 178 - Proiect de raport Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

AMENDAMENTELE 360 - 753 - Proiect de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

AMENDAMENTELE 179 - 359 - Proiect de raport Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Termen de depunere a amendamentelor : 18-02-2019