Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

2018/0103(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

[S&D]

sesizată în fond

Decizie de punere în aplicare de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Serbia

2019/0807(CNS) * Procedura de consultare
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

sesizată în fond

Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda

2019/0806(CNS) * Procedura de consultare
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

sesizată în fond

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: sistemul „ Documente false și autentice online” (FADO) și abrogarea Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului

2018/0330B(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

sesizată în fond

Acord între Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina privind acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Bosnia și Herțegovina

2019/0060(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

sesizată în fond

Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

2019/0043(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

sesizată în fond

Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

2019/0013(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

sesizată în fond

Acordul dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein cu privire la aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei­cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

2019/0012(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

sesizată în fond

Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

sesizată în fond

Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

sesizată în fond