Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

2018/0103(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

Andrejs MAMIKINS [S&D]

sesizată în fond

Combaterea fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul

2017/0226(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN [S&D]

sesizată în fond

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

2017/0145(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

Monica MACOVEI [ECR]

sesizată în fond

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date

2017/0002(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

Cornelia ERNST [GUE/NGL]

sesizată în fond

Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda

2019/0806(CNS) * Procedura de consultare
LIBE

sesizată în fond

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: sistemul „ Documente false și autentice online” (FADO) și abrogarea Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului

2018/0330B(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
LIBE

sesizată în fond

Acord între Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina privind acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Bosnia și Herțegovina

2019/0060(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

sesizată în fond

Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

2019/0043(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

sesizată în fond

Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

2019/0013(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

sesizată în fond

Acordul dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein cu privire la aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei­cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

2019/0012(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

sesizată în fond