Avize


În cazul în care o comisie consideră că aspectele menționate într-un raport transmis altei comisii vizează domeniile sale de competență, aceasta poate solicita să fie recunoscută drept „comisie care emite un aviz” (articolul 53 din Regulamentul de procedură). Avizul adoptat este transmis comisiei competente, care îl supune apoi la vot. Amendamentele din partea unei comisii asociate care emite un aviz (articolul 54 din Regulamentul de procedură) care intră în sfera competenței exclusive a comisiei respective trebuie să fie acceptate de către comisia competentă fără a le supune la vot. Toate avizele și pozițiile sub formă de amendamente adoptate de comisia care emite un aviz se anexează la raportul final. Pe această pagină găsiți avizele care au fost adoptate de către comisii.
Utilizați funcția de căutare pentru a consulta toate avizele și pozițiile disponibile sub formă de amendamente.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  Opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1309/2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020)

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Aviz privind asistență financiară acordată statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00
CONT

Corina CREȚU

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

26-09-2019 ITRE_AD(2019)639655 PE639.655v02-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN