Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și Protocolul de punere în aplicare a acestuia (2020-2026) dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles

2020/0002(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

sesizată în fond

Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Senegal și Uniunea Europeană - Propunere de rezoluție fără caracter legislativ privind procedura de aprobare

2019/0226M(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

sesizată în fond

Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, modificarea Regulamentelor (UE) 2017/2107, (UE) nr. 2019/[NAFO], (CE) nr. 1936/2001 și abrogarea Regulamentului (UE) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

sesizată în fond

Refacerea stocurilor de pește din Marea Mediternaă: evaluare și etapele următoare

2019/2178(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PECH

sesizată în fond

Realizarea obiectivelor obligației de debarcare în temeiul articolului 15 al politicii comune în domeniul pescuitului

2019/2177(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PECH

sesizată în fond

Consecințele pe care le are creșterea temperaturii apei mării asupra stocurilor de pește și a pescuitului

2019/2163(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PECH

Rosanna CONTE [ID]

sesizată în fond

Mai mult pește în mare? Măsuri de promovare a unei refaceri a stocurilor dincolo de nivelul producției maxime durabile (MSY), inclusiv în zonele de refacere a stocurilor de peștye și în zonele marine protejate

2019/2162(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

sesizată în fond

Pescari pentru viitor: atragerea unei noi generații de mână de lucru în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere

2019/2161(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

sesizată în fond

Impactul deșeurilor marine asupra pescuitului

2019/2160(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

sesizată în fond

Provocări și oportunități în Marea Neagră pentru sectorul pescuitului

2019/2159(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

sesizată în fond