Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest

2019/2756(DEA) Proceduri privind actele delegate
PECH

sesizată în fond

Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

sesizată în fond

Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

2019/0078(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

sesizată în fond

Încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a protocolului său de punere în aplicare

2019/0076(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

sesizată în fond

Controlul pescuitului

2018/0193(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
PECH

sesizată în fond

Interdicția privind pescuitul cu setci în derivă

2014/0138(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
PECH

sesizată în fond

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind conservarea stocurilor de pește-spadă din Pacificul de sud-est

2010/0084(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

sesizată în fond

Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

2018/0356(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

pentru aviz

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

2019/2028(BUD) Procedura bugetară
PECH

Chris DAVIES [Renew]

pentru aviz

Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

2019/0099(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
PECH

pentru aviz