Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Mai multe informaţii
 
 
În prim-plan
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Mai multe informaţii
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Mai multe informaţii
 
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
politica regională şi de coeziune, în special:
 
(a)    Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi celelalte instrumente de politică regională ale Uniunii,
 
(b)    evaluarea efectelor celorlalte politici ale Uniunii privind coeziunea economică şi socială,
 
(c)    coordonarea instrumentelor structurale ale Uniunii,
 
(d)    regiunile ultraperiferice şi insulele, precum şi cooperarea transfrontalieră şi interregională,
 
(e)    relaţiile cu Comitetul Regiunilor, organizaţiile de cooperare interregională şi autorităţile locale şi regionale.
 
În cadrul reuniunii din 14 decembrie 2006, Conferinţa preşedinţilor a decis includerea dimensiunii urbane în competenţele implicite ale comisiei.
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că Uniunea „promovează coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi solidaritatea între statele membre”. În acest scop, resursele din fondurile structurale sunt utilizate pentru a sprijini o politică de dezvoltare regională solidă, care interacţionează cu alte politici, şi anume cu cercetarea, energia şi transportul, în vederea atingerii obiectivelor sale.
 
Comisia pentru dezvoltare regională, a cărei preşedintă am onoarea să fiu, este responsabilă de garantarea faptului că Uniunea şi statele sale membre desfăşoară o politică economică care favorizează atingerea acestui obiectiv. Pentru a realiza acest lucru, lucrăm în strânsă colaborare cu Preşedinţia Uniunii, Consiliul, Comisia Europeană, precum şi cu organismele consultative ale UE, cum ar fi Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social, precum şi numeroase alte organizaţii regionale şi locale.
 
Cei 50 de membri ai comisiei şi cei 50 de supleanţi reprezintă toate grupurile politice din cadrul PE care, prin intermediul coordonatorilor lor, lucrează împreună cu Biroul comisiei pentru a organiza activităţile noastre.
 
Pe acest site puteţi găsi informaţii detaliate referitoare la activităţile noastre legislative şi politice şi puteţi urmări reuniunile noastre pe internet, prin intermediul EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER