Analiză justificativă

Analiză justificativă

 

Această bază de date conține documentele de cercetare elaborate de diversele servicii de cercetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele aprofundate și briefingurile elaborate de departamentele tematice și de Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană. Scopul acestor documente este de a sprijini activitatea diverselor organe parlamentare.

Mod de căutare
 

Puteți căuta documente alegând comisia (comisiile) responsabilă (responsabile) pentru a solicita analizele justificative, o perioadă cronologică, numărul sau tipul unui document de referință, un cuvânt specific în titlu sau în text sau prin orice altă combinație a acestor metode.

 
Cuvânt (cuvinte)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Pagina următoare  
Toate analizele justificative
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Pacea și securitatea noastră, niciodată înțelese de la sine, sunt din ce în ce mai amenințate de evenimentele care se petrec în vecinătate noastră și în lume. Tratatul privind Uniunea Europeană conferă statelor membre temeiul legal pentru ca acestea să acționeze efectiv pentru a contracara aceste amenințări din vecinătatea UE.
 
De la crearea Politicii de securitate și apărare comune (PSAC) în 1999, timp în care au fost desfășurate 30 de misiuni civile și militare de apărare, UE a contribuit la stabilitatea și menținerea păcii în Balcani, Caucazul de Sud, Africa și în Orientul Mijlociu. În 2013, liderii au stabilit o foaie de parcurs pentru capabilități mai eficiente și pentru a conferi un nou impuls PSAC, subliniind totodată relația noastră importantă cu NATO.
 
Comisia pentru securitate și apărare (SEDE) a devenit un forum major pentru promovarea dezbaterilor și analizarea evoluțiilor din PSAC din perspectiva instituțiilor, capabilităților și operațiilor. SEDE reprezintă un instrument esențial pentru monitorizarea decidenților din cadrul PSAC și pentru a face cunoscută politica în domeniu cetățenilor UE.
 
În cea de a 8-a legislatură, SEDE va continua să urmărească PSAC, asigurându-se că răspunde rapid și eficient provocărilor existente și celor noi la dresa securității Uniunii și a cetățenilor săi.
 
Anna Fotyga
Președinta SEDE