Analize complementare

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Reuniune
15-05-2017 - 21:01
AFET Reuniune
15-05-2017 - 19:12
AGRI Reuniune

Alte resurse

Ateliere

În cadrul atelierelor, deputații pot adresa întrebări experților și pot face schimb de opinii cu aceștia în ceea ce privește subiecte legate de activitatea parlamentară sau subiecte de actualitate.

Fișele tehnice despre UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Date de contact

Departamentele tematice

 • Politici economice și științifice
 • Comisii: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Politici structurale și de coeziune
 • Comisii: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale
 • Comisii: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Afaceri bugetare
 • Comisii: BUDG-CONT
 • Relaţii externe
 • Comisii: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Unitatea de asistență pentru guvernanța economică

Serviciul de cercetare al Parlamentului European

 • Evaluarea impactului
 • Valoare adăugată europeană
 • Expertiză științifică (STOA)