Analize complementare

Această bază de date conține documentele de cercetare elaborate de diversele servicii de cercetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele aprofundate și briefingurile elaborate de departamentele tematice, de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și de Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană. Scopul acestor documente este de a sprijini activitatea diferitelor organisme parlamentare.

Mai multe detalii

Mod de căutare

Euro Area Recommendations under the European Semester
08-12-2016 Briefing

Economic Dialogue with the Commission on 2017 Draft Budgetary Plans
08-12-2016 Analiză aprofundată

Economic Dialogue with the Commission on the Launch of the 2017 European Semester Cycle
08-12-2016 Analiză aprofundată

The European Systemic Risk Board: Output since Inception
07-12-2016 Briefing

Workshop on Delivering and Enforcing the EU Action Plan against Wildlife Trafficking
07-12-2016 Studiu

Research for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016
07-12-2016 Pe scurt

Demography and Family Policies from a Gender Perspective
07-12-2016 Studiu

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (December 2016)
06-12-2016 Briefing

Cyber Security Strategy for the Energy Sector
05-12-2016 Studiu

Public International Law Perspectives on the Prosecution of Daesh Crimes Against Women And Girls
02-12-2016 Briefing

Alte resurse

Ateliere

În cadrul atelierelor, deputații pot adresa întrebări experților și pot face schimb de opinii cu aceștia în ceea ce privește subiecte legate de activitatea parlamentară sau subiecte de actualitate.

Fișele tehnice despre UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.