Analize complementare

Această bază de date conține documentele de cercetare elaborate de diversele servicii de cercetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele aprofundate și briefingurile elaborate de departamentele tematice, de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și de Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană. Scopul acestor documente este de a sprijini activitatea diferitelor organisme parlamentare.

Mai multe detalii

Mod de căutare

Implementation of Country Specific Recommendations under the MIP
23-05-2018 Pe scurt

CSDP after Brexit: the way forward
22-05-2018 Studiu

Structural Budget Balances in EU Member States
18-05-2018 Briefing

Implementation of Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play (May 2018)
18-05-2018 Analiză aprofundată

Implementation of the Stability and Growth Pact (May 2018)
18-05-2018 Briefing

Naturalization and Citizenship in Latvia and Estonia
16-05-2018 Analiză aprofundată

Democratic Transition and Linguistic Minorities in Estonia and Latvia
16-05-2018 Analiză aprofundată

Political and Electoral Rights of Non-citizen Residents in Latvia and Estonia: Current Situation and Perspectives
16-05-2018 Briefing

The Institutional Consequences of a ‘Hard Brexit’
15-05-2018 Analiză aprofundată

THE INSTITUTIONAL CONSEQUENCES OF A BESPOKE AGREEMENT WITH THE UK BASED ON A “CLOSE COOPERATION” MODEL
15-05-2018 Studiu

Alte resurse

Ateliere

În cadrul atelierelor, deputații pot adresa întrebări experților și pot face schimb de opinii cu aceștia în ceea ce privește subiecte legate de activitatea parlamentară sau subiecte de actualitate.

Fişe tehnice UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.