Analize complementare

Această bază de date conține documentele de cercetare elaborate de diversele servicii de cercetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele aprofundate și briefingurile elaborate de departamentele tematice, de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și de Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană. Scopul acestor documente este de a sprijini activitatea diferitelor organisme parlamentare.

Mai multe detalii

Mod de căutare

Level-2 measures and reports under the Credit Rating Agencies Regulation
28-04-2017 Briefing

Sources of European Union law and the decision-making process
26-04-2017 Periódicos

Human rights and democracy
26-04-2017 Periódicos

Working in the European Union
26-04-2017 Periódicos

Culture and education
26-04-2017 Periódicos

Social and employment policy
26-04-2017 Periódicos

Respect for fundamental rights in the European Union
26-04-2017 Periódicos

Migration and Asylum: a challenge for Europe
26-04-2017 Periódicos

The Impact of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on Scotland, Wales and Gibraltar
26-04-2017 Analiză aprofundată

Thematic Overview: Member States whose 2017 Draft Budgetary Plans Were Assessed To Be "At Risk of Non-Compliance" with the Stability and Growth Pact
25-04-2017 Analiză aprofundată

Alte resurse

Ateliere

În cadrul atelierelor, deputații pot adresa întrebări experților și pot face schimb de opinii cu aceștia în ceea ce privește subiecte legate de activitatea parlamentară sau subiecte de actualitate.

Fișele tehnice despre UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.