Analize complementare

Această bază de date conține documentele de cercetare elaborate de diversele servicii de cercetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele aprofundate și briefingurile elaborate de departamentele tematice, de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și de Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană. Scopul acestor documente este de a sprijini activitatea diferitelor organisme parlamentare.

Mai multe detalii

Mod de căutare

Posting of Workers Directive – Current Situation and Challenges
18-07-2016 Pe scurt

Banking Union Working Group Meeting - June 2016
15-07-2016 Briefing

TTIP and Labour Standards
15-07-2016 Pe scurt

TTIP and Jobs
15-07-2016 Pe scurt

Research for REGI Committee - Review of Adopted European Territorial Cooperation Programmes
14-07-2016 Studiu

The quest for natural gas pipelines: EU and Eastern Partner energy policies: Security versus transit benefits
14-07-2016 Studiu

Greece's Third Macro-Economic Adjustment Programme: Latest Developments - Note for the Attention of the Financial Assistance Working Group
13-07-2016 Briefing

Harmonising Insolvency Laws in the Euro Area: Rationale, Stock-Taking and Challenges. What role for the Eurogroup?
13-07-2016 Studiu

Single Resolution Board (SRB) - Legal Bases for Public Hearings and Other Meetings in the European Parliament - State of Play (July 2016)
13-07-2016 Briefing

Economic Dialogue with the other EU institutions under the European Semester Cycle (State-of-Play, July 2016)
13-07-2016 Briefing

Alte resurse

Ateliere

În cadrul atelierelor, deputații pot adresa întrebări experților și pot face schimb de opinii cu aceștia în ceea ce privește subiecte legate de activitatea parlamentară sau subiecte de actualitate.

Fișele tehnice despre UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.