Proiecte de raport


Comisiilor li se poate solicita să întocmească un raport cu privire la o chestiune legislativă sau nelegislativă. De obicei, comisiei i se va solicita să întocmească un raport cu privire la o anumită chestiune, atunci când aceasta se referă la un domeniu de politică ce se încadrează în sfera sa de competenţă. Totuşi, în anumite circumstanţe, o comisie poate elabora un raport din proprie iniţiativă. Pentru fiecare raport, este ales un raportor dintre membrii comisiei, care va răspunde de redactarea acestuia. După ce a fost redactat proiectul de raport, acesta este prezentat şi discutat în cadrul reuniunilor comisiei, membrii putând propune amendamente, dacă doresc. Această pagină prezintă textele proiectelor de raport înainte de adoptarea amendamentelor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate proiectele de raport disponibile.

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termen de depunere a amendamentelor : 16-05-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Termen de depunere a amendamentelor : 16-03-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/11552

PROIECT DE RAPORT referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Termen de depunere a amendamentelor : 27-03-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/11122

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Termen de depunere a amendamentelor : 16-03-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/08880

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Termen de depunere a amendamentelor : 20-02-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/10069

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Termen de depunere a amendamentelor : 21-02-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/10103

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Termen de depunere a amendamentelor : 21-02-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/10094

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Termen de depunere a amendamentelor : 20-02-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/10067

PROIECT DE RAPORT conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termen de depunere a amendamentelor : 07-02-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/09920

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Termen de depunere a amendamentelor : 21-02-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/10101