Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulament delegat al Comisiei de completare și de modificare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește punctele de reîncărcare pentru autovehiculele de categoria L, alimentarea de la rețeaua electrică terestră a navelor de navigație interioară, alimentarea cu hidrogen pentru transportul rutier și alimentarea cu gaze naturale pentru transportul rutier și naval și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2018/674

2019/2794(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond

Directiva Delegată A Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical

2019/2780(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism, în ceea ce privește termenele de transmitere și adaptarea anexelor I și II

2019/2778(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Directivei (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

2019/2763(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

sesizată în fond

Spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

2010/0186(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Islanda și Regatul Norvegiei

2019/0126(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

2019/0108(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN

sesizată în fond

Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

2019/0107(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN

sesizată în fond

Acordul între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

2019/0044(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Acordul între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind siguranța aviației civile

2018/0155(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond