Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative

2019/2651(DEA) Proceduri privind actele delegate
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

sesizată în fond

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Islanda și Regatul Norvegiei

2019/0126(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

2019/0108(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN

sesizată în fond

Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

2019/0107(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN

sesizată în fond

Acordul între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

2019/0044(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Acordul între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind siguranța aviației civile

2018/0155(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Acordul între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

2018/0147(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Sistemul de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică

2016/0236(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN IMCO

sesizată în fond

Încheierea unui Acord între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Bangladesh privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

2015/0188(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond

Protocolul de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2015/0035(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
TRAN

sesizată în fond