Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (g) din directiva respectivă, cu scopul de a asigura localizarea apelantului în cazul comunicărilor de urgență efectuate de pe dispozitive mobile

2018/2984(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Regulament delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/587 pentru a specifica cerința ca prețurile să reflecte condițiile predominante pe piață și pentru a actualiza și a rectifica anumite dispoziții

2018/2983(DEA) Proceduri privind actele delegate
ECON

sesizată în fond

Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

2018/0415(CNS) * Procedura de consultare
ECON

sesizată în fond

Regulament delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

2018/2982(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)

2018/2279(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
ENVI DEVE

sesizată în fond

Norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020

2018/0414(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

sesizată în fond

Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia

2018/0409(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
LIBE

sesizată în fond

Transfer de credite nr. 3/2018 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2018/2278(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

sesizată în fond

Măsurile antidumping adoptate de Columbia în cazul cartofilor pai congelați care provin din Belgia, Germania și Țările de Jos

2018/2981(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

sesizată în fond

Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VI la Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar

2018/2966(RPS) Procedura de reglementare cu control
TRAN

sesizată în fond