Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Proceduri privind actele delegate
ECON

sesizată în fond

Transfer de credite DEC 1/2018 - Comitetul Economic și Social European

2018/2253(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Transfer de credite INF 2/2018 - Comitetul Economic și Social European

2018/2252(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Transfer de credite V/AB-13/A/18 - Curtea de Conturi

2018/2250(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Transfer de credite V/AB-12/A/18 - Curtea de Conturi

2018/2249(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Transfer de credite V/AB-11/C/18 - Curtea de Conturi

2018/2248(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen

2018/2247(IMM) Imunitate
JURI

sesizată în fond

Transfer de credite INFO 01/2018 - Secțiunea III - Comisia

2018/2242(GBD) Gestiune bugetară: virament, reportarea creditului
BUDG

sesizată în fond

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Proceduri privind actele delegate
PECH

sesizată în fond

Regulament delegat al Comisiei de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului pentru perioada 2019-2021

2018/2895(DEA) Proceduri privind actele delegate
PECH

sesizată în fond