Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulament al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind aditivii alimentari

2019/2709(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond

Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clormequat din ciupercile de cultură

2019/2706(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește eliminarea din lista Uniunii a substanței aromatizante furan-2(5H)-onă

2019/2708(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond

Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general - Consolidarea programelor esențiale pentru competitivitatea UE : Orizont 2020 și Erasmus+

2019/2022(BUD) Procedura bugetară
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

2019/2707(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond

Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

2019/0108(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN

sesizată în fond

Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

2019/0107(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN

sesizată în fond

Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

2019/0099(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
INTA

sesizată în fond

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii

2019/0096(CNS) * Procedura de consultare
ECON

sesizată în fond

Regulamentul al Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru esterul metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, mandipropamid și profoxidim din sau de pe anumite produse

2019/2705(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond