Najnovšie udalosti

AFCO Interparliamentary Committee Meeting

23-11-2016 - 12:18
Poster for the AFCO interparliamentary committee meeting

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

05-12-2016 15:00 / 18:30 AFCO
08-12-2016 09:00 / 12:30 AFCO

Multimediálna knižnica

29-11-2016 - 15:12
AFCO Schôdza
29-11-2016 - 09:13
AFCO Schôdza

Úvodné slová

Ms Danuta Hübner

Vitajte na webovej stránke Výboru pre ústavné veci.

Legislatívne obdobie 2014 – 2019 bude zamerané na inštitucionálne aspekty, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť EÚ. Naďalej budeme hodnotiť, ako sa realizujú inovácie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a toto hodnotenie využijeme ako základ pre nový vývoj. Hodnotenie opatrení prijatých po kríze v roku 2008 nás takisto povedie k úvahe o tom, či je potrebná nová reforma zmluvy. Takáto reforma by mala dvojitý cieľ: začleniť ustanovenia medzivládnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do právneho rámca EÚ, čo si môže vyžiadať zmeny v zmluve, a priznať správe hospodárskych záležitostí eurozóny demokratickú legitimitu. Náročnou úlohou bude zabezpečiť, aby silnejšia integrácia eurozóny neoslabovala integritu EÚ.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy