Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Ďalšie informácie
 
 
Nenechajte si ujsť
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Ďalšie informácie
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Ďalšie informácie
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Pôsobnosť stálych výborov
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä v rámci prípravy a konaní konventov a medzivládnych konferencií;
2.    uplatňovanie Zmluvy o EÚ a hodnotenie jej uplatňovania v praxi;
3.    inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení Únie;
4.    medziinštitucionálne vzťahy a vzhľadom na ich schvaľovanie plénom aj preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s čl. 127 ods. 2 rokovacieho poriadku;
5.    jednotný volebný postup;
6.    politické strany na európskej úrovni, bez toho, aby boli dotknuté právomoci Predsedníctva;
7.    konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom;
8.    výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Vitajte na internetovej stránke Výboru pre ústavné veci (AFCO)
 
 

Na týchto stránkach nájdete aktuálne informácie o činnostiach nášho výboru, ako aj skôr diskutované dokumenty.
 
Výbor pre ústavné veci sa zaoberá vývojom európskych zmlúv a ich vykonávaním, vzťahmi medzi rôznymi európskymi inštitúciami a medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, európskymi politickými stranami a Rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu.
 
Počas súčasného volebného obdobia 2009 – 2014 má výbor množstvo dôležitých úloh v súvislosti s vykonávaním Lisabonskej zmluvy – najmä pokiaľ ide o časti, ktorých cieľom je priblížiť Úniu občanom.
 
Okrem riadnych mesačných a príležitostných mimoriadnych schôdzí výbor organizuje verejné vypočutia alebo semináre na špecifické témy. Zároveň môžeme zadávať štúdie, ak naši členovia potrebujú podrobnejšie informácie o konkrétnej záležitosti. Všetky tieto informácie nájdete na týchto stránkach.
 
Na tejto stránke možno nájsť zoznam našich členov, ako aj kontaktnú adresu sekretariátu. V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok týkajúcich sa činnosti nášho výboru nás neváhajte kontaktovať.
 
 
Carlo Casini, predseda