Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 30.11.2015-01.12.2015 and 03.12.2015

20-11-2015 - 12:17

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

30-11-2015 15:00 / 18:30 AGRI
01-12-2015 09:00 / 12:30 AGRI
01-12-2015 15:00 / 18:30 AGRI
03-12-2015 08:30 / 09:30 AGRI DEVE ENVI

Multimediálna knižnica

12-11-2015 - 09:15
AGRI Schôdza
09-11-2015 - 15:19
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy