Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

30-08-2016 09:00 / 12:30 AGRI
30-08-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Multimediálna knižnica

19-07-2016 - 08:37
AGRI Schôdza
14-07-2016 - 09:11
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy