Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Ďalšie informácie
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Ďalšie informácie
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Ďalšie informácie
 
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 1. fungovanie a rozvoj spoločnej poľnohospodárskej politiky;
 2. rozvoj vidieka vrátane aktivít príslušných finančných nástrojov;
 3. legislatívu týkajúcu sa:
  1. veterinárnych a fytosanitárnych záležitostí, krmív pre zvieratá, za predpokladu, že tieto opatrenia nie sú určené na ochranu proti rizikám pre ľudské zdravie, 
  2. živočíšnej výroby a dobrých životných podmienok zvierat;
 4. zvyšovanie kvality poľnohospodárskych výrobkov;
 5. zásobovanie poľnohospodárskymi surovinami;
 6. Úrad spoločenstva pre rastlinné odrody;
 7. lesné hospodárstvo.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Vitajte na stránke výboru AGRI
 
 

Úlohou Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) je najmä skúmať a v prípade potreby upraviť legislatívne návrhy Európskej komisie a vypracovávať správy z oblasti poľnohospodárstva, ktoré sa následne prijmú na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu. Výbor má 45 členov a rovnaký počet angažovaných náhradníkov. Mnohí z nich majú osobitný vzťah k oblasti poľnohospodárstva, či už pre svoj pôvod, alebo v dôsledku ich predchádzajúcej činnosti.
 
Zodpovednosť nášho výboru je väčšia ako kedykoľvek predtým, pretože Európsky parlament má od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy právomoc spolurozhodovať o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) s Radou ministrov poľnohospodárstva.
 
Pri návšteve našej internetovej stránky na nej nájdete všetky potrebné informácie o našej práci vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (hypertextové odkazy na naše schôdze vysielané cez internet, návrhy správ a iné dokumenty zo schôdzí, ktoré si môžete stiahnuť, programy schôdzí a časový plán práce, stručné informácie o našich členoch s kontaktnými údajmi, atď.).
 
Paolo De Castro,
Predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka