Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings

13-03-2018 - 10:20

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

20-03-2018 09:00 / 12:30 AGRI
20-03-2018 14:30 / 18:30 AGRI

Multimediálna knižnica

12-03-2018 - 19:35
AGRI Schôdza
27-02-2018 - 15:10
AGRI DEVE Schôdza
22-02-2018 - 09:15
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy