Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 3 September and 14-15 September 2015

20-07-2015 - 13:53

Nenechajte si ujsť

Latest study requested by the Committee

24-08-2015 - 15:10
COMAGRI Delegation to Savoie and Haute Savoie.jpg

COMAGRI delegation to Savoie and Haute-Savoie

(Čítať ďalej)


Agriculture priorities of the Latvian Presidency

14-01-2015 - 11:24
LV presidency logo

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

03-09-2015 11:00 / 12:30 AGRI

Multimediálna knižnica

16-07-2015 - 09:16
AGRI Schôdza
15-07-2015 - 15:07
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy