Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings: 25-26 January 2017

10-01-2017 - 09:54

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

09-01-2017 - 15:11
AGRI Schôdza
05-12-2016 - 15:22
AGRI Schôdza
29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Schôdza

Úvodné slová

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) zodpovedá za kontrolu činnosti Európskej komisie v oblasti poľnohospodárskej politiky. Ide najmä o vypracúvanie správ týkajúcich sa legislatívnych návrhov, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady, ktoré sú určené na schválenie na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy