Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Nenechajte si ujsť
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Ďalšie informácie
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Ďalšie informácie
 
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
  1. viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov únie a systém vlastných zdrojov únie;
  2. rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet únie, ako aj vyjednávanie a uplatňovanie medziinštitucionálnych zmlúv v tejto oblasti;
  3. odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;
  4. rozpočet decentralizovaných orgánov;
  5. finančné aktivity Európskej investičnej banky;
  6. zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru zodpovedného za dohodu o partnerstve medzi AKP a EÚ;
  7. finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;
  8. sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na čl. 78 ods. 1, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne finančné prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dopadmi;
  9. rozpočtové nariadenie s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vážený návštevník,
 
vitajte na stránke Výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu.
 
Rozpočtové právomoci boli jednými z prvých, ktoré Parlament nadobudol a ktoré boli vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti ešte posilnené. Európsky parlament teraz schvaľuje z rovnakej pozície ako Rada všetky výdavky, ktoré sú zahrnuté v ročnom rozpočte Európskej únie. 
 
Výbor pre rozpočet má 43 členov a rovnaký počet náhradných členov a je zodpovedný najmä za prípravu pozície Parlamentu k ročnému rozpočtu EÚ (na rozpočtový rok 2012 to je 147,2 miliardy EUR v záväzkoch a 129,1 miliardy EUR v platbách).  
 
Výbor pre rozpočet je okrem toho zodpovedný aj za prípravu rokovaní týkajúcich sa viacročného finančného rámca (alebo finančného výhľadu), ktorým sa určuje rámec ročných rozpočtových postupov na obdobie 7 rokov. V dôsledku vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, keď bolo znovu potvrdené, že rozpočet EÚ sa musí v plnej miere financovať z vlastných zdrojov, Výbor pre rozpočet v súčasnosti pracuje na niektorých dôležitých legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom má byť opätovné zavedenie skutočných príjmov do verejných financií EÚ. 
 
Na týchto stránkach nájdete užitočné a pravidelne aktualizované informácie o činnosti Výboru pre rozpočet. Naše schôdze môžete taktiež sledovať naživo na EP live.
 
Prajem Vám príjemnú návštevu.
 
Alain Lamassoure