Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next meeting of the Committee on Budgets

An extraordinary BUDG Committee meeting will take place on Monday, 15 December from 19.00 to 21.30 in N1.3 (Louise Weiss), Strasbourg.

 
Ďalšie informácie
 
 
Nenechajte si ujsť
 
Vote on budget deal

At an extraordinary meeting in Strasbourg on 15 December the Committee on Budgets will vote on the 2015 EU budget, the Draft Amending Budgets 3-8/2014 as well as a number of associated legislative files. The vote follows months of complicated negotiations between Parliament and Council which were finally concluded at a trilogue on 8 December. Plenary is scheduled to vote on all these files on 17 December, so that the 2015 Budget will be adopted in time for the New Year.

   
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1. viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov únie a systém vlastných zdrojov Únie;
2. rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet Únie, ako aj vyjednávanie a vykonávanie medziinštitucionálnych zmlúv v tejto oblasti;
3. odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;
4. rozpočet decentralizovaných orgánov;
5. finančné aktivity Európskej investičnej banky, ktoré nie sú súčasťou európskeho hospodárskeho riadenia;
6. zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru zodpovedného za dohodu o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ;
7. finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov Únie bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;
8. sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na článok 95 ods. 1, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne finančné prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dôsledkami;
9. nariadenie o rozpočtových pravidlách s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

Vážení návštevníci,
 
vitajte na stránke Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, ktorý je jednou z dvoch zložiek rozpočtového orgánu EÚ. Pozostáva zo 41 členov a náhradníkov a spolu s Radou ministrov posudzuje, skúma, mení a schvaľuje rozpočet Únie.
 
V členských štátoch EÚ boli parlamenty ešte pred tým, než plnili úlohu zákonodarcu, zriadené na to, aby hlasovali o súhlase so zdaňovaním. Európska únia zatiaľ dane nevyberá a nemá vlastné zdroje, keďže táto výsada prináleží naďalej členským štátom. Európska únia má však rozpočet, aby mohla realizovať svoje politiky a zabezpečiť riadne fungovanie svojich inštitúcií.
 
Všetku moju energiu, skúsenosti a presvedčenie venujem tomu, aby sa európsky rozpočet stal dôveryhodným nástrojom na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Z tohto hľadiska očakávam, že preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici jeho trvania bude skutočným začiatkom nových rokovaní s Radou. Čakajú nás aj ďalšie dôležité úlohy, ako sú rozpočet eurozóny, vytvorenie skutočného systému vlastných zdrojov alebo opakujúca sa otázka nesplatených záväzkov. Výbor pre rozpočet plánuje plniť svoju úlohu čo najlepšie a priniesť tak nový impulz a zmysel Európe.
 
Prajem Vám príjemnú návštevu.
 
Jean Arthuis