Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

 
Ďalšie informácie
 
 
Nenechajte si ujsť
 
Budget negotiations 2014/2015

The Committee on Budgets will discuss during its meeting on 20 November the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 as well as the state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments).

   
Budgetary Conciliation

The Budgetary Conciliation on the EU Budget for 2015 as well as on the pending Draft Amending Budgets for 2014 will open on Thursday 6 November and is scheduled to be finalised on Friday 14 November. In the event of a positive outcome of the negotiations, the EP plenary will vote on the joint text at the end of November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1. viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov únie a systém vlastných zdrojov Únie;
2. rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet Únie, ako aj vyjednávanie a vykonávanie medziinštitucionálnych zmlúv v tejto oblasti;
3. odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;
4. rozpočet decentralizovaných orgánov;
5. finančné aktivity Európskej investičnej banky, ktoré nie sú súčasťou európskeho hospodárskeho riadenia;
6. zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru zodpovedného za dohodu o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ;
7. finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov Únie bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;
8. sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na článok 95 ods. 1, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne finančné prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dôsledkami;
9. nariadenie o rozpočtových pravidlách s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

Vážení návštevníci,
 
vitajte na stránke Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet, ktorý je jednou z dvoch zložiek rozpočtového orgánu EÚ. Pozostáva zo 41 členov a náhradníkov a spolu s Radou ministrov posudzuje, skúma, mení a schvaľuje rozpočet Únie.
 
V členských štátoch EÚ boli parlamenty ešte pred tým, než plnili úlohu zákonodarcu, zriadené na to, aby hlasovali o súhlase so zdaňovaním. Európska únia zatiaľ dane nevyberá a nemá vlastné zdroje, keďže táto výsada prináleží naďalej členským štátom. Európska únia má však rozpočet, aby mohla realizovať svoje politiky a zabezpečiť riadne fungovanie svojich inštitúcií.
 
Všetku moju energiu, skúsenosti a presvedčenie venujem tomu, aby sa európsky rozpočet stal dôveryhodným nástrojom na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Z tohto hľadiska očakávam, že preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici jeho trvania bude skutočným začiatkom nových rokovaní s Radou. Čakajú nás aj ďalšie dôležité úlohy, ako sú rozpočet eurozóny, vytvorenie skutočného systému vlastných zdrojov alebo opakujúca sa otázka nesplatených záväzkov. Výbor pre rozpočet plánuje plniť svoju úlohu čo najlepšie a priniesť tak nový impulz a zmysel Európe.
 
Prajem Vám príjemnú návštevu.
 
Jean Arthuis