Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

27-01-2017 - 11:13

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

15:00 / 16:30 EMPL CULT

Multimediálna knižnica

24-01-2017 - 15:07
CULT Schôdza
24-01-2017 - 09:04
CULT Schôdza

Úvodné slová

Petra KAMMEREVERT Chair, Committee on Culture and Education

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty