Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

27-04-2017 - 12:12

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  •  

Media services: same rules needed for TV and internet to protect children better

CULT 25-04-2017 - 14:37

Children should have the same protection whether they are watching TV, a web-shared video or a web-streamed film, said committee MEPs on Tuesday. (Čítať ďalej)

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

02-05-2017 15:00 / 15:30 AFET CULT
04-05-2017 09:00 / 12:30 CULT

Multimediálna knižnica

25-04-2017 - 16:28
CULT Schôdza
25-04-2017 - 15:04
CULT CONT Schôdza

Úvodné slová

Petra KAMMEREVERT Chair, Committee on Culture and Education

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty