Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

06-09-2018 - 14:25
Colours of the EP 2014 activity calendars

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

24-09-2018 14:30 / 18:30 CULT

Multimediálna knižnica

03-09-2018 - 15:06
CULT Schôdza
11-07-2018 - 15:07
CULT Schôdza
11-07-2018 - 09:05
CULT Schôdza

Úvodné slová

Interview with Petra Kammerevert - CULT chair

Vitajte na internetovej stránke Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o jeho činnosti, ako napríklad programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament