Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Ďalšie informácie
 
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    kultúrne aspekty Európskej únie, najmä:
(a)    zlepšovanie znalostí a šírenie kultúry,
(b)    ochranu a presadzovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,
(c)    ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, kultúrne výmeny a umeleckú tvorbu;
 
2.    politiku únie v oblasti vzdelávania vrátane Európskeho priestoru pre vyššie vzdelávanie, podporu systému
       európskych škôl a celoživotného vzdelávania;
 
3.    audiovizuálnu politiku a kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti;
 
4.    politiku mládeže a rozvoj športu a politiku voľného času;
 
5.    informačnú a mediálnu politiku;
 
6.    spoluprácu s tretími krajinami v oblasti kultúry a vzdelávania a vzťahy s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na stránkach Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nájdete tu informácie o našej práci - okrem iného programy našich nadchádzajúcich schôdzí alebo návrhy správ a ich zmeny a doplnenia - a informácie o členoch výboru, aby ste sa mohli na ktoréhokoľvek z nich priamo obrátiť. Môžete tiež priamo sledovať zasadnutia výboru, prostredníctvom vysielania naživo cez internet.
 
V rámci Parlamentu je Výbor zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež, šport a kultúrne a vzdelávacie aspekty mediálnej politiky EÚ. Zohráva rovnakú úlohu ako vlády členských štátov pri prijímaní nových zákonov a pri dohľade nad programami EÚ v týchto oblastiach. Patrí medzi nich program celoživotného vzdelávania, ktorý financuje študentský výmenný program Erasmus; program Kultúra 2007, ktorý podporuje Európske hlavné mestá kultúry; a program Media 2007, ktorý pomohol financovať výrobu niekoľkých úspešných európskych filmov, ako je Milionár z chatrče. Výbor taktiež pravidelne organizuje verejné vypočutia zamerané na zhromažďovanie dôkazov od odborníkov o aspektoch svojej práce.
 
Je mi cťou byť predsedníčkou tohto výboru, a dúfam, že táto webová stránka vám pomôže ľahšie sledovať jeho prácu.
 
Doris Pack
Predsedníčka, Výbor pre kultúru a vzdelávanie